Γκρέμισμα τμήματος της μάντρας του γηπέδου Κυπαρισσίας από το δήμο Τριφυλίας

Γκρέμισμα τμήματος της μάντρας του γηπέδου Κυπαρισσίας από το δήμο Τριφυλίας

Απαιτείται, επιτέλους, επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης Δημοτικού Σταδίου Κυπαρισσίας και χρηματοδότησή της

Σε γκρέμισμα τμήματος της μάντρας του γηπέδου Κυπαρισσίας προχώρησαν χθες μηχανήματα του δήμου Τριφυλίας ύστερα από τη με αριθμό 507/2021 Απόφαση δημάρχου.

Στην απόφαση με θέμα “Συγκρότηση Συνεργείου Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στα όρια του Δήμου Τριφυλίας”, αφού αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα και οι ιδιότητες των υπαλλήλων που αποτελούν το Συνεργείο Κατεδαφίσεως Αυθαίρετων Κτισμάτων, στα όρια του Δήμου Τριφυλίας, ως έργο του Συνεργείου αναγράφεται: «Έργο του Συνεργείου αποτελεί η εκτέλεση της κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών στα όρια του Δήμου Τριφυλίας, την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ. Μετά την ολοκλήρωση της κατεδάφισης συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο κατεδάφισης με ευθύνη των ανωτέρω υπαλλήλων» και «Η χρονική διάρκεια του Συνεργείου ορίζεται από την έκδοση της παρούσας Απόφασης έως το πέρας των εργασιών».

Χθες, λοιπόν, γκρεμίστηκε τμήμα της μάντρας από την είσοδο του γηπέδου, πλησίον της εισόδου του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου, και για κάποια μέτρα δυτικά. Δεν γκρεμίστηκε όλη η μάντρα ή έστω έως το σημείο που αυτή φθάνει δυτικά απέναντι από πεζοδρόμιο αλλά τμήμα της, όπως προαναφέρεται.

Στα μέτρα εκείνα που γκρεμίστηκε η μάντρα, όπως έχει κοινολογηθεί, θα γίνει πεζοδρόμιο αφού προηγουμένως μπει «μέσα» – κατά το γήπεδο – το τμήμα αυτό. Ασχέτως του εάν και κατά πόσο εξυπηρετεί την προσβασιμότητα μαθητών ή και αθλούμενων, καθώς δεν γίνεται πεζοδρόμιο περιμετρικά ή έστω στο μεγαλύτερο τμήμα της μάντρας, η οποία δεν γκρεμίστηκε αλλά παραμένει ως έχει, αφού η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας επέλεξε να ασχοληθεί με το γήπεδο για το γκρέμισμα της μάντρας, μήπως θα έπρεπε να ασχοληθεί πολύ πιο σοβαρά με το ζήτημα του Δημοτικού Σταδίου Κυπαρισσίας και να επικαιροποιήσει τη μελέτη, που εδώ και χρόνια υπάρχει έτοιμη στα συρτάρια της αρμόδιας υπηρεσίας του, για προώθηση και υποβολή πρότασης χρηματοδότησής της για κατασκευή κερκίδων, κουλουάρ, αποδυτηρίων κ.α. ώστε να αποκτήσει η Κυπαρισσία πραγματικό Δημοτικό Στάδιο;