Καθαρισμοί – αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις από μηχανήματα της Π.Ε. Μεσσηνίας

Καθαρισμοί – αντιπλημμυρικές  παρεμβάσεις από μηχανήματα της Π.Ε. Μεσσηνίας

Σε εξέλιξη βρίσκονται από τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας οι καθαρισμοί των αποστραγγιστικών τάφρων και των αρδευτικών διωρύγων του ΓΟΕΒ Παμίσου με παρεμβάσεις αυτή την περίοδο στις διώρυγες ανατολικά του Παμίσου, καθώς και σε αρδευτικά κανάλια στην περιοχή Μικρομάνης και Άριος. Επιπλέον, εργασίες καθαρισμού του αναχώματος του Παμίσου από τη γέφυρα έως τις εκβολές.

Παράλληλα, τα συνεργεία πραγματοποίησαν, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, αντιπλημμυρικές εργασίες στο χείμαρρο Ξερίλα στη Θουρία, καθώς και καθαρισμούς σε  αντιπυρικές ζώνες στον Άγριλο.