Μεσσήνη: Άρχισε να «ρολάρει» το έργο του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου

Μεσσήνη: Άρχισε να «ρολάρει»  το έργο του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου

Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για τη δημοπράτηση των μελετών

Ένα έργο που θα αλλάξει και θα αναβαθμίσει σημαντικά το κέντρο της Μεσσήνης μπαίνει σε τροχιά ολοκλήρωσης των διαδικασιών, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Πρόκειται για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μεσσήνης, ένα έργο προϋπολογισμού 1.761.888,06 ευρώ, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Υλοποιείται, δε, από το Δήμο Μεσσήνης και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ενώ η κατανομή της δημόσιας δαπάνης είναι για το Δήμο Μεσσήνης 1.500.000 ευρώ και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας 261.888,06 ευρώ. 

Η πράξη εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα το Νοέμβριο του 2018 και έληγε φέτος στις 25 Μαρτίου. Με προχθεσινή, όμως, απόφαση της Διαχειριστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε παράταση υλοποίησης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2022.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης εγκρίθηκε η υλοποίηση του 3ου υποέργου που περιλαμβάνει τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη δημοπράτησης, προκειμένου να διενεργηθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μελετητή. 

Όπως τόνισε μιλώντας στο «Θ» ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Αθανασόπουλος, οι διαδικασίες πλέον τρέχουν, καθώς, όταν ανέλαβε το έργο, βρισκόταν στο πρώτο στάδιο. Στόχος είναι το καλοκαίρι να έχουν παραδοθεί οι μελέτες του.

Ανάπλαση κέντρου

Το έργο αφορά έργα ανάπλασης, ανάπτυξης και αναβάθμισης της υφιστάμενης κατάστασης, του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης της Μεσσήνης με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της αγοράς και την αναγέννησή της, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και την ενοποίηση της αισθητικής της περιοχής, την καλύτερη οργάνωση του χώρου και της οικονομικής δραστηριότητας μέσα από ένα σύνολο παρεμβάσεων με κύριο πυλώνα τη συνεργασία ανάμεσα στον Δήμο και το τοπικό Επιμελητήριο. 

Τα βασικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του έργου αφορούν: 

-Την ουσιαστική αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας του ιστορικού-εμπορικού κέντρου της Μεσσήνης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από: την ανάδειξη της ιστορικότητας σε συνδυασμό με την τόνωση της ενιαίας εικόνας της αγοράς και της άνεσης και ασφάλειας των επισκεπτών. Παράλληλα στοχεύεται η τυποποίηση των προμηθειών στα σώματα φωτισμού και η χρήση νέας τεχνολογίας για την εξοικονόμηση ενέργειας.

-Την ουσιαστική βελτίωση της προσβασιμότητας στο εμπορικό κέντρο με αποθάρρυνση της χρήσης ΙΧ, ενίσχυση της πεζοπορίας και της χρήσης του ποδηλάτου, σεβόμενοι τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, με μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στις πόλεις. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από: την προσβασιμότητα που θα διευκολύνει την πεζοπορία, την αύξηση των επιπέδων ασφάλειας τόσο στην κεντρική πλατεία όσο και στην αγορά και την ενθάρρυνση χρήσης των μέσων μεταφοράς.

-Την ουσιαστική βελτίωση της λειτουργικότητας του κέντρου με στόχο τη διευκόλυνση της παραμονής των επισκεπτών, και τη λειτουργία του ως πόλος όχι μόνο αγορών, αλλά και ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, πληροφόρησης και επικοινωνίας όλων των πλούσιων πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, ιστορικών στοιχείων της περιοχής. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την αναβάθμιση του κοινωνικού εξοπλισμού και την προμήθεια –ανάμεσα στα άλλα- συστημάτων έξυπνης πόλης όπως: αντικατάσταση και αισθητική αναβάθμιση στα παγκάκια στην περιοχή ώστε να ενισχύουν το τοπικό χρώμα, εγκατάσταση 7 σταθμών ελεύθερου wi-fi, αποξήλωση και επανατοποθέτηση σε άλλα σημεία των παραδοσιακών πινακίδων, εγκατάσταση κεντρικά ελεγχόμενων έξυπνων ηλεκτρονικών πινακίδων, που θα μπορούν να αποτελούν σημεία ενημέρωσης των επισκεπτών και των κατοίκων, εγκατάσταση συστήματος με «έξυπνα» παγκάκια για επαναφόρτωση ηλεκτρονικών συσκευών κλπ. 

Μέσα από την αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας και της ανάδειξης και αξιοποίησης του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος της πόλης, τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο κέντρο με τρόπο σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον, τη μείωση της χρήσης του ΙΧ και την ενίσχυση της «βιώσιμης κινητικότητας», τη βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης, επιτυγχάνονται η ευκολότερη πρόσβαση, η άνετη και «δημιουργική» παραμονή στο κέντρο, παράγοντες που οδηγούν τόσο σε βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών όσο και σε τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, που αποτελούν στόχους του προγράμματος.

Οι παρεμβάσεις

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών από το Υποέργο 4 ξεκινούν οι παρεμβάσεις, οι οποίες- σύμφωνα με την πράξη που έχει χρηματοδοτηθεί- είναι οι εξής:

-Υποέργο 4: Ενοποίηση της μικρής με τη μεγάλη πλατεία και χώρο πέριξ του σιντριβανιού Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης παρκινγκ εμβαδού 1.800 τ.μ. Αναμόρφωση όλων των πεζοδρομίων της οδού Δημ. Κούτσικα. Ανάπλαση των οδών Πλάτωνος, 28ης Οκτωβρίου, Γαργαλίδου και Φεσσά

-Υποέργο 5: Προμήθεια και εγκατάσταση μίας κλιματιζόμενης στάσης λεωφορείων επί της κεντρικής πλατείας. Προμήθεια με 3 έξυπνα παγκάκια. Προμήθεια και εγκατάσταση 4 σταθμών ελεύθερου wi-fi. Προμήθεια και εγκατάσταση 2 κεντρικά ελεγχόμενων έξυπνων ηλεκτρονικών πινακίδων.

-Υποέργο 6: Πρόσληψη ενός υπαλλήλου για όλη τη διάρκεια του έργου, για να υποβοηθήσει το συνδικαιούχο στην υλοποίηση και την οργάνωση της διαφημιστικής ιστοσελίδας για 24 μήνες. Ειδικό σεμινάριο εμπέδωσης της συμμετοχικότητας, του ενιαίου πνεύματος στην τοπική αγορά και προσβασιμότητας στους καταστηματάρχες. 

-Υποέργο 7: Καθαρισμός και βαφή προσόψεων 131 καταστημάτων 

-Υποέργο 8: Προμήθεια και εγκατάσταση 8 έξυπνων πινακίδων. Προμήθεια – τοποθέτηση 65 ανθοστηλών δρόμων. Προμήθεια – τοποθέτηση 131 ενιαίου τύπου πινακίδων. Προμήθεια 66 οθόνων LCD προβολής για την βιτρίνα (προβολή προϊόντων) σε όλα τα καταστήματα των οδών Δ. Κούτσικα και των περιφερειακών οδών της κεντρικής πλατείας. 

Της Βίκυς Βετουλάκη