Να βρεθεί λύση για το Κληροδότημα Παναγιώταρου προτείνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Να βρεθεί λύση για  το Κληροδότημα Παναγιώταρου προτείνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Έπειτα από σχετικό έγγραφο που έφτασε στο Δήμο Καλαμάτας η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου φαίνεται να μη συμφωνεί με την τελευταία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να “παγώσει” όλες τις διαδικασίες συζήτησης με τον υποψήφιο επενδυτή για το Κληροδότημα «Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου». Για το λόγο αυτό προτείνει προς τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος να διαπραγματευτεί εκ νέου με τον υποψήφιο επενδυτή.

Να υπενθυμίσουμε ότι η μοναδική πρόταση αξιοποίησης που υποβλήθηκε, από τον Θεόδωρο Μπρεζεράκο, κρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας, που αποτελεί τη Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος, ως μη αποδεκτή ως προς όλα τα μέρη της. Η απόφαση βασίστηκε σε σχετική γνωμοδότηση της δικηγόρου στην οποία ανέθεσε η Οικονομική Επιτροπή την εξέταση του θέματος, Αθανασίας Γ. Δημοπούλου.

«Ολόκληρη η πρόταση του ενδιαφερόμενου εδράζεται εξαρχής σε απολύτως εσφαλμένη παραδοχή» ανέφερε ο τότε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αντιδήμαρχος Γιώργος Φάββας, όπως επίσης ανάλογα υπογραμμίζει στη γνωμοδότησή της και η δικηγόρος.

Και ο λόγος που η πρόταση εδράζεται σε εσφαλμένη παραδοχή είναι επειδή εκμισθώνονται στον επενδυτή, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής πρότασης αξιοποίησης, συγκεκριμένα κτήρια και όχι ολόκληρο το γεωτεμάχιο, όπως εσφαλμένα έχει θεωρήσει ο επενδυτής.

Άλλος λόγος για τη μη συνέχιση αυτής της διαδικασίας είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει εγγύηση προς το μισθωτή για καμία διαδικασία αδειοδότησής του, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες χρήσεις γης για τουριστικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Επίσης λόγος για τη διακοπή της διαδικασίας είναι η μη αποδοχή από την Οικονομική Επιτροπή του όρου για υπομίσθωση χωρίς προηγούμενη ρητή συναίνεση του μισθωτή.

Α.Π.