Προκήρυξη 5ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Προκήρυξη 5ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Τον 5ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό στις κατηγορίες Πεζογραφίας, Ποίησης, Θεατρικού Έργου και Δοκιμίου προκηρύσσει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όσους γράφουν στην ελληνική γλώσσα και κατοικούν ή κατάγονται από τη Μεσσηνία, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ηλικίας.

Διάρκεια

Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η Δευτέρα 1η Μαρτίου  και ως ημερομηνία λήξης η Παρασκευή 29 Μαΐου 2021. Κάθε συμμετοχή εκτός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δε θα γίνεται αποδεκτή. Οι συμμετοχές αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Βιβλιοθήκης (Αριστομένους 33, Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, 4ος όροφος) με απλή και όχι συστημένη αλληλογραφία, ή κατατίθενται στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης τις εργάσιμες μέρες και ώρες, εφόσον η Βιβλιοθήκη ανοίξει για το κοινό.

Θέμα

Το θέμα του διαγωνισμού είναι η Επανάσταση του 1821.

Υποβολή συμμετοχής – όροι

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες του διαγωνισμού με:

•μια ποιητική συλλογή (από 1 έως 5 ποιήματα) ή/ και

•ένα διήγημα (έως 2.000 λέξεις) ή/ και

•ένα δοκίμιο (έως 2.000 λέξεις) ή/και

•ένα απόσπασμα θεατρικού έργου/ή και μονόπρακτο (έως 2.000 λέξεις).

Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αδημοσίευτα και δημιουργήματα ενός μόνο συγγραφέα. Η βράβευση σε άλλον λογοτεχνικό διαγωνισμό νοείται ως δημοσίευση. 

Τα έργα πρέπει να υποβληθούν δακτυλογραφημένα και όχι χειρόγραφα σε τρία (3) ξεχωριστά αριθμημένα αντίτυπα. Στο εξώφυλλο του κάθε αριθμημένου αντιτύπου θα αναφέρεται

α) το ψευδώνυμο

β) ο τίτλος του έργου

γ) το είδος (ποίηση, διήγημα, δοκίμιο, απόσπασμα θεατρικού).

Θα συνοδεύονται από κλειστό φάκελο, μέσα στον οποίο θα αναφέρονται τα πραγματικά στοιχεία του δημιουργού, ήτοι:

1. το ονοματεπώνυμο

2. η διεύθυνση

3. τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό),

4. το email

5. η – επαρκώς τεκμηριωμένη- σχέση του με την περιοχή της Μεσσηνίας (τόπος καταγωγής, τόπος κατοικίας, οικογενειακή σχέση).

Στην εξωτερική όψη και των δύο φακέλων (τόσο του κλειστού φακέλου με τα ατομικά στοιχεία όσο και του φακέλου που θα περιέχει τα έργα και τον κλειστό φάκελο), θα πρέπει να αναγράφονται μόνο ο τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο.

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω συνεπάγεται αυτόματα αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται να απονείμει σε κάθε σκέλος του διαγωνισμού βραβεία, επαίνους ή να μην απονείμει καμία διάκριση, ενώ η τελική απόφασή της δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και είναι οριστική.

Η υποβολή συμμετοχής συνεπάγεται την αποδοχή των όρων, καθώς και την εκ προοιμίου συναίνεση στην ενδεχόμενη έκδοση μέρους ή του συνόλου των συμμετοχών από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.

Τα δε αντίτυπα της συμμετοχής των διαγωνιζόμενων δεν επιστρέφονται.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα εκδοθούν το Σεπτέμβριο 2021 και θα ακολουθήσει η τελετή βράβευσης σε χρόνο που θα ανακοινωθεί.

Σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν, μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 2721096818 (κα Παπαδοπούλου, κα Σακκέτα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση.