Προβλήματα με τα αντιπλημμυρικά και το νέο κτήριο της ΔΕΥΑΚ

Προβλήματα με τα αντιπλημμυρικά και το νέο κτήριο της ΔΕΥΑΚ

Σε ερώτηση σχετικά με την πορεία των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και το νέο κτήριο της ΔΕΥΑΚ στο χώρο του Δημαρχείου και γιατί αυτά έχουν κολλήσει, ο κ. Αθανασόπουλος απάντησε ότι «το κτήριο που είναι να μετεγκατασταθεί η ΔΕΥΑΚ κόλλησε, διότι στην αποκάλυψη του φέροντος οργανισμού διαπιστώθηκε ότι δεν τηρεί τις προϋποθέσεις για να επισκευαστεί ως έχει και σύμφωνα με τη μελέτη που είχε γίνει».

Έτσι το πιθανότερο είναι να διαλυθεί η εργολαβία με τον ανάδοχο, με νέα μελέτη να γίνει δημοπράτηση και σε σύντομο χρονικό διάστημα να τελειώσει το εν λόγω έργο.

Όσο για τα αντιπλημμυρικά που έχουν καθυστερήσει, ο κ. Αθανασόπουλος ανέφερε ότι υπήρξε πρόβλημα με τις κυκλοφοριακές μελέτες και με την εργολαβία της α΄ φάσης να έχει διαλυθεί λόγω των απαλλοτριώσεων. Έτσι, όταν παρθούν οι απαιτούμενες εκτάσεις, θα προκηρυχτεί εκ νέου η εργολαβία.

Σχετικά με τη β΄ φάση, το πιθανότερο είναι ότι θα βρεθεί λύση στην κυκλοφοριακή μελέτη, οπότε αναμένεται να προχωρήσει σχετικά γρήγορα.