«Σκληρότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο αδύναμος άνθρωπος μιμείται τη δύναμη»

«Σκληρότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο αδύναμος άνθρωπος μιμείται τη δύναμη»

Έρικ Χόφερ (1902 – 1983, Αμερικανός συγγραφέας & φιλόσοφος)