Στο… υπουργείο η αναζωογόνηση του Ανατολικού Κέντρου

Στο… υπουργείο η  αναζωογόνηση του Ανατολικού Κέντρου

Στην Αθήνα μετέβη χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας όπου επισκέφτηκε το υπουργείο Εσωτερικών και υπέβαλε μία ακόμα πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Συγκεκριμένα, υπεβλήθη πρόταση χρηματοδότησης Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας – Μελέτες Ωρίμανσης και Κατασκευή» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ του υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για μία πρόταση του Δήμου, προϋπολογισμού 16,9 εκατομμυρίων ευρώ, για την αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής γειτονιάς, που προβλέπει παρεμβάσεις αναζωογόνησης στο χώρο των πρώην λυομένων «Βάγια» και στο χώρο του Παλιού Στρατοπέδου, καθώς και διαμόρφωση των οδών διασύνδεσης των περιοχών αυτών με το Ιστορικό Κέντρο και την παραλία.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, η μεγάλη αυτή παρέμβαση θα αλλάξει ριζικά την ανατολική πόλη, περιλαμβάνει αναπλάσεις, δημιουργία νέων δράσεων, εμπλουτισμό με νέες χρήσεις για όλους, διαμόρφωση διακριτών εισόδων, δημιουργία αξόνων κυκλοφορίας, κατασκευή χώρων αναψυχής, κατασκευή πολιτιστικών και εμπορικών υποδομών, διασύνδεση των υπό κατασκευή κοινοχρήστων χώρων και υποδομών της περιοχής, δίκτυα πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμους, χώρους πρασίνου, μια παρέμβαση σε περισσότερα από 110 στρέμματα.

Η υλοποίηση της πρότασης, εφόσον λάβει χρηματοδότηση, θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο θα γίνουν οι απαραίτητες μελέτες για την υλοποίηση του έργου  «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας»,  στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας. Στο στάδιο αυτό οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση και θα λάβουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εγκρίσεις. Παραδοτέο του σταδίου θα είναι οι μελέτες, αλλά και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Στο δεύτερο στάδιο, το έργο θα αρχίσει να υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής φάσης.

Με την παρούσα πρόταση ικανοποιείται ο στόχος για τη δημιουργία μιας πολυκεντρικής πόλης, με αποκεντρωμένες υποδομές και τη δημιουργία ενός αστικού τοπίου υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας, που ενσωματώνει πολιτικές: για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, για τη Βιώσιμη Κινητικότητα, για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των πόλεων και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής.