Τα στραβά της οδού Κων. Δημόπουλου

Τα στραβά της οδού Κων. Δημόπουλου

Παρότι η οδός Κων. Δημόπουλου έχει διανοιχθεί σε ένα μεγάλο μέρος της, με πολλές κατοικίες να εξυπηρετούνται από αυτήν, είναι χωρίς φωτισμό. Πρόκειται δε για ένα μεγάλο δρόμο και με φαρδιά πεζοδρόμια.

Επίσης στα πεζοδρόμια, ενώ έχουν ανοιχθεί θέσεις για λουλούδια ή δέντρα, αυτές είναι εδώ και χρόνια κενές.

Ο εν λόγω δρόμος όταν ανοιχθεί στο σύνολό του θα συνδέει την οδό Καλλιπατείρας με τον κόμβο της Σπάρτης στον περιμετρικό.

Επίσης, ο οδοδείκτης δεν είναι ορατός από την Καλλιπατείρας στο σημείο που έχει τοποθετηθεί, ενώ αν είχε τοποθετηθεί ακριβώς απέναντι, δε θα υπήρχε κανένα πρόβλημα ορατότητας.
Β.Β.