Θέσεις ΑμεΑ στο κεντρικό κοιμητήριο Καλαμάτας και διαμόρφωση της κεντρικής πλαϊνής εισόδου πρότεινε ο Ηλίας Τσώλης

Θέσεις ΑμεΑ στο κεντρικό κοιμητήριο Καλαμάτας και διαμόρφωση της κεντρικής πλαϊνής εισόδου πρότεινε ο Ηλίας Τσώλης

Θέσεις ΑμεΑ στο κεντρικό κοιμητήριο Καλαμάτας, καθώς και διαμόρφωση της κεντρικής πλαϊνής εισόδου για να εξυπηρετούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πρότεινε ο σύμβουλος της Κοινότητας Καλαμάτας, Ηλίας Γ. Τσώλης, στην 4/2021 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας, που διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 24 Μαρτίου.

Το δε θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας, καθώς ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης και κρίθηκε ως μη επείγον από την πλειοψηφία, όπως αναφέρει ο ίδιος.