Το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας διαπιστευμένος οργανισμός του Erasmus+

Το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας διαπιστευμένος οργανισμός του Erasmus+

Απονεμήθηκε στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας η διαπίστευση του προγράμματος Erasmus+  για την περίοδο 2021-2027, που επιβεβαιώνει ότι το σχολείο έχει καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας σχετικά με την κινητικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η ομάδα Erasmus του σχολείου, που αποτελείται από τον Απόστολο Ασημακόπουλο (διευθυντή), Σταύρο Αράπογλου (υποδιευθυντή),  Πέρσα Κοτσονούρη, Νίκο Λάγιο και Ελένη Στραβάκου υπέβαλε αίτηση για διαπίστευση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αναπτύσσοντας τις ανάγκες και τους στόχους του Γυμνασίου.

O κεντρικός άξονας του σχεδίου είναι η επιμόρφωση στην παιδαγωγική Φρενέ (Freinet) με στόχους, μεταξύ άλλων, την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στη διδασκαλία και τη μάθηση και την προώθηση των αξιών της συμπεριληπτικότητας, της πολυμορφίας και της δημοκρατικής συμμετοχής. Η στρατηγική ανάπτυξης και η συνεργασία του σχολείου με ευρωπαϊκούς φορείς εκτείνεται χρονικά ως και το 2027.  Με τη θετική αξιολόγηση της πρότασής του, το σχολείο αποκτά πλέον απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης.