Το «επιχειρείν» άντεξε στη Μεσσηνία εν μέσω πανδημίας

Το «επιχειρείν»  άντεξε στη Μεσσηνία εν μέσω πανδημίας

Λιγότερες επιχειρήσεις κατά 23,5% έληξαν τη λειτουργία τους το 2020 σε σύγκριση με το 2019 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατά την τελευταία διετία και ειδικότερα για τις ενάρξεις και τις λήξεις λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αρνητικό είναι το συγκριτικό πρόσημο και για τις ενάρξεις τις δύο αυτές χρονιές, αλλά σχεδόν ανεπαίσθητο, αφού κυμαίνεται μόλις στο -2,9%.

Μικρότερα είναι τα αντίστοιχα ποσοστά για τη Μεσσηνία: Σε ό,τι αφορά τις ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων το 2020 ήταν περίπου 15% λιγότερες από αυτές που ιδρύθηκαν το 2019, ενώ σε ό,τι αφορά το κλείσιμο επιχειρήσεων, ήταν επίσης κοντά στο 15% λιγότερες αυτές που έκλεισαν το 2020 σε σχέση με το 2019.

Θετικό σχεδόν κατά 75% είναι το πρόσημο στη Μεσσηνία για τον αριθμό επιχειρήσεων που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2020, σε αντιστοίχιση με τον αριθμό όσων έκλεισαν.

Ακτινογραφία επιχειρήσεων
Για πρώτη φορά η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε σε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις επιχειρήσεις.

Οι πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν από τις στατιστικές δημογραφίας των επιχειρήσεων αφορούν:

•στην εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπακόλουθα του οικονομικού κλίματος – προσδοκιών

•στον εντοπισμό των τομέων δραστηριότητας στους οποίους επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής δράσης και των τομέων εκείνων στους οποίους η επιχειρηματική δράση συρρικνώνεται

•στην κατανομή και στην εξέλιξη της επιχειρηματικής δράσης σε γεωγραφικό επίπεδο.

Οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας στην Ελλάδα το 2020 ανήλθαν σε 84.122, παρουσιάζοντας μείωση 0,05% σε σχέση με το 2019, που είχαν ανέλθει σε 84.164.

Οι λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας το 2020 στην Ελλάδα ανήλθαν σε 37.345, παρουσιάζοντας μείωση 22,7% σε σχέση με το 2019, που είχαν ανέλθει σε 48.290.

Ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία παρουσίασε το 2020 το μεγαλύτερο, σε απόλυτο μέγεθος, πλήθος ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, με 14.847.

Ο τομέας Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, 92,9%, στις ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων το 2020 σε σχέση με το 2019, ενώ ο τομέας Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, 37,2%, στις ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων το 2020 σε σχέση με το 2019.

Ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών παρουσίασε το 2020 το μεγαλύτερο, σε απόλυτο μέγεθος, πλήθος λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, με 8.082. Ο τομέας Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού παρουσίασε ποσοστιαία αύξηση, 26,4%, στις λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων το 2020 σε σχέση με το 2019, ενώ ο τομέας Ενημέρωση και Επικοινωνία παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, 40,3%, στις λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων το 2020 σε σχέση με το 2019.

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο πρώτο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη μείωση στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 25,7%, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019, σημειώθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σε ό,τι αφορά τα συνολικά στοιχεία για την Περιφέρειά μας, αυτά έχουν ως εξής:

Ενάρξεις επιχειρήσεων: Το 2019 καταγράφηκαν 4.729 ιδρύσεις και το 2020 είχαμε 4.591.

Λήξεις επιχειρήσεων: Το 2019 είχαμε 2.757 διαγραφές επιχειρήσεων, ενώ το 2020 καταγράφηκαν 2.108 διαγραφές.

Η μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά τα δύο χρόνια είναι για τις ενάρξεις επιχειρήσεων -2,9% και για τις λήξεις -23,5 %.

Σε ό,τι αφορά τη Μεσσηνία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ το 2019 είχαμε 573 ιδρύσεις και το 2020 είχαμε 487, ενώ διαγραφές το 2019 είχαμε 147 και το 2020 μειώθηκαν σε 125.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανά τρίμηνο:

Ενάρξεις επιχειρήσεων:

2019

Α’ τρίμηνο: 1.031

Β’ τρίμηνο: 1.134

Γ’ τρίμηνο: 976

Δ΄ τρίμηνο: 1.588

2020

Α΄ τρίμηνο:1.208

Β΄ τρίμηνο: 847

Γ΄ τρίμηνο: 1.124

Δ΄ τρίμηνο: 1.412

Μεταβολή Ενάρξεων 2019- 2020

Α΄ τρίμηνο:17,2%

Β΄ τρίμηνο: -25,3%

Γ΄ τρίμηνο: 15,2%

Δ΄ τρίμηνο: -11,1%

Λήξεις Επιχειρήσεων:

2019

Α’ τρίμηνο: 801

Β’ τρίμηνο: 677

Γ’ τρίμηνο: 683

Δ΄ τρίμηνο: 596

2020

Α΄ τρίμηνο: 595

Β΄ τρίμηνο: 503

Γ΄ τρίμηνο: 579

Δ΄ τρίμηνο: 431

Μεταβολή λήξεων 2019 -2020

Α΄ τρίμηνο: -25,7%

Β΄ τρίμηνο: -25,7%

Γ΄ τρίμηνο: -15,2%

Δ΄ τρίμηνο: -27,7%

Της Βίκυς Βετουλάκη