Ανοδική τάση των εξαγωγών στη Μεσσηνία εν μέσω πανδημίας

Ανοδική τάση των εξαγωγών  στη Μεσσηνία εν μέσω πανδημίας

Πτώση κατέγραψαν οι εξαγωγές της περιφέρειας το 2018-2019

Σημαντική μείωση (13,8%) κατέγραψαν οι εξαγωγές της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο διάστημα 2018-2019, με αποτέλεσμα να πέσει στην 3η θέση της λίστας των ελληνικών Περιφερειών. Αυτό παρουσιάζει η μελέτη του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ με θέμα «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια» και η οποία θα παρουσιασθεί αναλυτικά σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του ΣΕΒΕ- Συνδέσμου Εξαγωγέων σήμερα το απόγευμα.

Ωστόσο, το 2020 και το 2021, τουλάχιστον για τη Μεσσηνία, η εικόνα των εξαγωγών είναι σημαντικά βελτιωμένη, σύμφωνα με τον εξαγωγέα αγροτικών προϊόντων της εταιρείας Agrexpo, Γιώργο Γκούμα, και εμφανίζει μια σταθερή ανοδική τάση.

Μελέτη
Η μελέτη του ΙΕΕΣ-Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ στοχεύει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε Περιφέρειας σε κλαδικό επίπεδο, αναλύει τις χώρες με τις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές, ενώ εντοπίζει τα αδύναμα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Πρόκειται για μία ad hoc μελέτη για το επίπεδο εξωστρέφειας όλων των ελληνικών Περιφερειών ξεχωριστά, αποτελώντας ένα απαραίτητο εργαλείο για τη σκιαγράφηση και βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης των ελληνικών Περιφερειών.

Σκοπός της μελέτης είναι η πληροφόρηση για το εξωτερικό εμπόριο των 13 ελληνικών Περιφερειών και των 52 περιφερειακών ενοτήτων, ανά κυριότερο κλάδο και αγορά, για το διάστημα 2015-2019, με έμφαση στις εξαγωγές. Επίσης, η ενημέρωση για τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στο περιφερειακό εξωτερικό εμπόριο από το 2018 στο 2019 και για τις τάσεις που διαμορφώνονται σε βάθος πενταετίας (2015-2019). Τέλος, η ανάδειξη των κλάδων και των αγορών αιχμής ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και αυτών που η εξαγωγική τους δραστηριότητα διαχρονικά φθίνει. Η συλλογή των στοιχείων για τη μελέτη έγινε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, στο διάστημα 2018-2019 καταγράφηκε σημαντική απόκλιση των περιφερειακών ανισοτήτων. Για ακόμη μία χρονιά, το ΙΕΕΣ-Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ κατάρτισε την εν λόγω μελέτη για το διάστημα 2015-2019, από την οποία προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με τις εξαγωγικές επιδόσεις όλων των ελληνικών Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Μάλιστα, ο ΣΕΒΕ αποτελεί το μοναδικό φορέα που επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών που πραγματοποιούν οι 13 Περιφέρειες της χώρας και οι 52 Περιφερειακές Ενότητες. 

Εξαγωγική δραστηριότητα Ελλάδας – Πελοποννήσου
Σύμφωνα με τα πανελλαδικά αποτελέσματα της μελέτης, ακόμη ένα ρεκόρ προστέθηκε στα επιτεύγματα της εξαγωγικής κοινότητας το 2019, καθώς οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,0%, δηλαδή 318,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2018 και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 33,4 δισ. Παράλληλα, βελτιώθηκε η εξαγωγική επίδοση (εξαγωγές αγαθών ως % ΑΕΠ) της χώρας, καθώς από 17,9% το 2018 ανήλθε σε 18,2% το 2019. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και οι εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 54,2 δισ., αυξημένες κατά 2,7%, δηλαδή 1,4 δισ. συγκριτικά με το 2018, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να διευρυνθεί περαιτέρω και από 19,7 δισ. το 2018 να διαμορφωθεί σε 20,8 δισ. το 2019. Παρά το ρεκόρ που καταγράφηκε το 2019, έντονη ανησυχία προκύπτει από το γεγονός ότι οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Αττικής και Θεσσαλίας ήταν οι μοναδικές των οποίων οι εξαγωγές αυξήθηκαν, ενώ οι υπόλοιπες κατέγραψαν μείωση αυξάνοντας έτσι τις περιφερειακές ανισότητες, ιδιαίτερα με τις Περιφέρειες που έχουν χαμηλότερες εξαγωγικές επιδόσεις.

Σημαντική μείωση (13,8%) κατέγραψαν οι εξαγωγές της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο διάστημα 2018-2019, με αποτέλεσμα να πέσει στην 3η θέση της σχετικής λίστας (γραφήματα 2 και 4).

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως φαίνεται και στον πίνακα της μελέτης παρατηρείται και εκεί μείωση της τάξης του -7,7% στο διάστημα 2018-2019.

Επίσης, ο ίδιος πίνακας παρουσιάζει τους 10 κορυφαίους προορισμούς των εξαγωγών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την Τουρκία να ξεχωρίζει και να δέχεται το 20,6% των εξαγωγών της περιφέρειας και την Αίγυπτο να ακολουθεί με 13,6%.

Ανοδική τάση εξαγωγών στη Μεσσηνία
Σε ό,τι αφορά το 2020 και την πορεία που δείχνει το 2021 για τις εξαγωγές στη Μεσσηνία, ο εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων της εταιρείας Agrexpo, Γιώργος Γκούμας, σημείωσε ερωτώμενος από το «Θ» ότι αυτή εμφανίζεται βελτιωμένη.

Όπως διευκρίνισε, οι εξαγωγές της Μεσσηνίας το 2020 είχαν καλύτερη συμπεριφορά και καταγράφηκε άνοδος ιδιαίτερα στα τρόφιμα και στα αγροτικά προϊόντα. Αυτό συνεχίζεται και το 2021.

«Είδαμε μεγαλύτερες εξαγωγές και ενδιαφέρον στο ελαιόλαδο, καθώς και καλύτερες τιμές και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα κηπευτικά και στα πρώτα φρούτα. Και οι ελιές βελτιώθηκαν και το βαλσάμικο ξύδι πάει καλά. Θα δούμε βέβαια και μέχρι το καλοκαίρι πώς θα πάει η όλη κατάσταση. Οι εξαγωγές μας δείχνουν να αντέχουν. Ελπίζουμε ότι και στο υπόλοιπο της περιόδου η εξαγωγική δραστηριότητα θα είναι σημαντική. Υπάρχει ζήτηση προϊόντων και η τάση είναι ανοδική. Το ενδιαφέρον και η ζήτηση των μεσσηνιακών προϊόντων κρίνονται ικανοποιητικά», τόνισε ο κ. Γκούμας.

Στη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα ο ΣΕΒΕ θα παρουσιασθεί η υλοποίηση δύο νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης, τα οποία υλοποιεί ο ΣΕΒΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Απευθύνονται σε απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα, ο πρώτος κύκλος κατάρτισης αφορά στον τομέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στον κλάδο της Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων και ο δεύτερος στον τομέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών μονάδων στον κλάδο των Δομικών Υλικών.

Οι θέσεις συμμετοχής στα προγράμματα αφορούν 817 εργαζομένους οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Η διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 5.00 το απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΒΕ (www.seve.gr) και των ιστοσελίδων των Επιμελητηρίων Πελοποννήσου, καθώς και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων, στο ΥouΤube και στο Facebook.

Της Βίκυς Βετουλάκη