Έναρξη λειτουργίας νέων τοπικών διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ στην Καλαμάτα και την Κυπαρισσία

Έναρξη λειτουργίας νέων τοπικών διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ στην Καλαμάτα και την Κυπαρισσία

Στη σύσταση νέων τοπικών διευθύνσεων, με την κατάργηση των παλαιών δομών και ενσωμάτωσή τους στις νέες τοπικές, προχωρά η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, έχοντας θέσει ως άμεση προτεραιότητα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και την επιτάχυνση της έκδοσης συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επιτυγχάνεται ενιαίος τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση πόρων, μέσω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας, από χθες, των νέων τοπικών διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ ως ακολούθως:

1) Της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α’ Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα (οδός Φιλελλήνων 38, ΤΚ 24100, Καλαμάτα). Από την εν λόγω οργανική μονάδα του φορέα θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων των Δήμων Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος, Δυτικής Μάνης και Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (td.ames@efka.gov.gr;) ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών: (27210-63310, 27210-63312 και 27210-63362).

2) Της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ Μεσσηνίας, με έδρα την Κυπαρισσία (οδός Πονηροπούλου 1,/ΤΚ 24500, Κυπαρισσία). Στην εν λόγω οργανική μονάδα θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων των Δήμων Τριφυλίας και Οιχαλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (td.bmes@efka.gov.gr;) ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών: (27610 22241, 27610 24566).