Ενημέρωση ασφαλισμένων για το e-EΦΚΑ Α΄ Μεσσηνίας

Ενημέρωση ασφαλισμένων για το e-EΦΚΑ  Α΄ Μεσσηνίας

Ξεκίνησε από τις 15 του μήνα να λειτουργεί η Τοπική Διεύθυνση e-EΦΚΑ  Α΄ Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα (οδός Φιλελλήνων 38), στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών.

Με την έναρξη της λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e- ΕΦΚΑ Α΄ Μεσσηνίας καταργήθηκαν οι εξής δομές:

-Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα, στο οποίο έχουν συγχωνευτεί το Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Μεσσηνίας και το Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Μεσσηνίας με την αριθμ. 95686/18-3-2021 απόφαση Διοικητή e- ΕΦΚΑ (ΦΕΚ 1244/τ.Β΄/31-3-2021).

-Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα.

-Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας, με έδρα την Πύλο.

Στην ανωτέρω οργανωτική μονάδα του Φορέα θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e- ΕΦΚΑ Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου td.ames@efka.gov.gr ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών:  27210-63310, 27210-63312 και 27210-63362.