«Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7» κατ’ ελάχιστον 1.000 ευρώ – Ακόμα 1 δις ευρώ για 300.000 επιχειρήσεις

«Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7» κατ’ ελάχιστον 1.000 ευρώ – Ακόμα 1 δις ευρώ για 300.000 επιχειρήσεις

Εντός της εβδομάδας θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τον έβδομο κύκλο του προγράμματος της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7».

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7» θα δοθεί τον Απρίλιο, με συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό, άνω του 1 δισ. ευρώ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως το τέλος Αυγούστου 2021.

Το υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί σε 60 δόσεις από το 2022.

Όσοι αποπληρώσουν σε μία δόση το οφειλόμενο ποσό θα έχουν επιπλέον έκπτωση 15%.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

-Παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% την περίοδο Ιανουαρίου –Μαρτίου 2021 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει μια προσαρμογή, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια του Μαρτίου πέρυσι τέθηκε σε ισχύ το πρώτο lockdown. Το πιο πιθανό είναι τελικά να ληφθεί υπόψη μόνον ο τζίρος του α’ διμήνου ή και να υπάρξει ευελιξία και να δοθεί στις επιχειρήσεις η επιλογή να επιλέξουν οι ίδιες τους μήνες που τις εξυπηρετούν.

-Έχουν ελάχιστο τζίρο 600 ευρώ (που αντιστοιχεί σε 3 μήνες)

-Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα πρέπει να μην έχουν αύξηση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019.

Ο παραπάνω όρος δε θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα βάσει ΚΑΔ (σε αυτές συμπεριλαμβάνονται το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών και λοιποί κλάδοι για τους οποίους ισχύουν περιοριστικά μέτρα σήμερα).

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
Το μέτρο της επιστρεπτέας διευρύνεται για να συμπεριληφθούν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους οι νέες επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών από το Δεκέμβριο 2019 έως και τον Ιανουάριο του 2021 και οι οποίες έχουν αποκλειστεί σε κάποιον από τους 2 προηγούμενους κύκλους της επιστρεπτέας. Αυτές οι επιχειρήσεις θα είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως τζίρου.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους και χωρίς ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσιο με 1.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης για τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές επιχειρήσεις θα είναι κατ’ ελάχιστον 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ ανάλογα με το ποσό που προκύπτει από το μαθηματικό τύπο.

Θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα όρια για επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα (οι οποίες αναφέρθηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου), 1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζομένους, 4.000 ευρώ με έως 20 εργαζομένους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Οικονομολόγος/Νομικός