Καθαριότητα και παρεμβάσεις από τον Δήμο Καλαμάτας

Καθαριότητα και παρεμβάσεις από τον Δήμο Καλαμάτας

Συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου συνεχίζουν τις καθημερινές παρεμβάσεις τους σε γειτονιές της Καλαμάτας. Εργάτες από τα Τμήματα Καθαριότητας και Πρασίνου προχώρησαν σε εργασίες καθαριότητας και ευπρεπισμού, εξασφαλίζοντας την καθαριότητα και υγιεινή του αστικού περιβάλλοντος στις γειτονιές της Αγίας Άννας και Αγίας Παρασκευής. Στο ίδιο πλαίσιο και σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό των Υπηρεσιών, θα ακολουθήσουν κι άλλα σημεία της πόλης.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι από τα συνεργεία αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καλαμάτας η κατασκευή και τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού σε διάφορα σημεία της Καλαμάτας και σε χωριά του Δήμου.

Πρόκειται για νέα παγκάκια, καλαθάκια απορριμμάτων και τραπεζοκαθίσματα, τα οποία ήδη τοποθετούνται σε πάρκα, πλατείες, αλσύλλια κ.λπ. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, στόχος είναι να ενισχυθεί ο αστικός εξοπλισμός αλλά και να υπάρξει αντικατάσταση παλαιού και φθαρμένου.

Στην Υπηρεσία έχει υπάρξει καταγραφή των αναγκών, σε συνεννόηση και με προέδρους Κοινοτήτων, με τις εργασίες να συνεχίζονται και το επόμενο διάστημα. Ενδεικτικά παρεμβάσεις έχουν γίνει στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, στην Αγία Τριάδα, σε κεντρικά σημεία της πόλης και σε γειτονιές, στο Πάρκο Πηδήματος κ.ά.

Ό,τι γίνεται για τη βελτίωση της καθημερινότητας των  πολιτών, είναι θετικό…
Α.Π.