ΚΕΠΕΠΨΥ Μεσσηνίας: Δωρεάν επιμορφωτικό-μοριοδοτούμενο πρόγραμμα – εκδήλωση ενδιαφέροντος

ΚΕΠΕΠΨΥ Μεσσηνίας: Δωρεάν επιμορφωτικό-μοριοδοτούμενο πρόγραμμα – εκδήλωση ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο των δράσεών του και της κοινωνικής προσφοράς του προς τους Μεσσηνίους και θεωρώντας ταυτόχρονα πως η «Δια Βίου Μάθηση» και η επιμόρφωση είναι σημαντική στην εποχή που ζούμε, το ΚΕΠΕΠΨΥ Μεσσηνίας θα υλοποιήσει δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης», σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Ψυχολογίας –Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους από Μάιο έως Ιούλιο και από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο τρέχοντος έτους. Απευθύνεται δε σε υπαλλήλους/στελέχη όλων των βαθμίδων της υγείας (Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας), σε εργαζομένους σε μονάδες υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Αστικού Τύπου), σε επιστήμονες υγείας (γιατροί, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας) και ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι ψυχικής υγείας), σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, κληρικούς, στελέχη της Αστυνομίας και των Σωμάτων Ασφαλείας, επιστήμονες Πληροφορικής, υπαλλήλους Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με θέματα ψυχικής υγείας και πρόνοιας.

Κάθε κύκλος θα δεχτεί 50 επιμορφούμενους, οι οποίοι θα είναι δημότες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και θα επιλεχτούν με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως τα ακόλουθα:

-Εργασιακή Κατάσταση

-Συνάφεια του αντικειμένου των σπουδών με το περιεχόμενο του Προγράμματος

-Θέση σε δημόσιες δομές ψυχικής υγείας που έρχονται σε επαφή με παθολογικούς χρήστες του Διαδικτύου και των εφαρμογών του (π.χ., εργαζόμενοι σε κλινικές ή δομές ψυχικής υγείας, κ.ά.).

Το Πρόγραμμα έπειτα από σχετική αξιολόγησή του από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διαθέτει πιστοποίηση και, ως εκ τούτου, θεωρείται Πιστοποιημένο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης.

Η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης, η οποία δίνει ταυτόχρονα 10 μόρια σε εργαζομένους στο δημόσιο τομέα. Η πιστοποίηση λαμβάνεται εφόσον ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει παρακολουθήσει το 80% των μαθημάτων και έχει κάνει τις εργασίες που απαιτούνται και έχει επιτύχει στη διαδικασία τελικής αξιολόγησης.

Δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθενται στη διεύθυνση: prolipsimes@gmail.com (μέχρι και την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021).