Μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησες σε επιχειρήσεις εστίασης

Μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησες σε επιχειρήσεις εστίασης

7% του τζίρου 2019 –

Τα 11 σημεία που πρέπει να γνωρίζετε

Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, ή το αργότερο τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις της εστίασης, προκειμένου να επιδοτηθούν για την αγορά πρώτων υλών και να μπορέσουν έτσι να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σχεδόν 40.000 επιχειρήσεις θα ενισχυθούν με ποσό ίσο με το 7% του τζίρου του 2019 και με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Τα 11 σημαντικά σημεία του προγράμματος που πρέπει να γνωρίζετε είναι:

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2021 – 2027 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Προσωρινό Πλαίσιο

3. ΣΤΟΧΟΣ

Παροχή κεφαλαίου κίνησης (grant) με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της εστίασης

4. ΠΟΣΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020, το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%.

Το μέγιστο ποσό ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

5. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

330 εκατ. Ευρώ

6. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Εστίασης.

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Η δράση αφορά επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

Β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

Γ) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.

Δ) Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων 31-7-2021

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΜΕΣΗ

10. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΜΕΣΩΣ, μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης.

11. ΑΝΑΛΩΣΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31/12/2021.

Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Οικονομολόγος/Νομικός