Σεμινάριο για την παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης “Access2Markets” στην ελληνική γλώσσα

Σεμινάριο για την παρουσίαση της διαδικτυακής  πύλης “Access2Markets” στην ελληνική γλώσσα

Σεμινάριο για την παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης “Access2Markets”, στην ελληνική γλώσσα, θα πραγματοποιήσει η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 14 Απριλίου (και ώρα Ελλάδας 09:00-13:00), σύμφωνα με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Μέσα από το εν λόγω σεμινάριο οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματικοί φορείς και εξαγωγικοί οργανισμοί θα ενημερωθούν αναλυτικά πάνω στα πρακτικά ζητήματα και στις νέες δυνατότητες πληροφόρησης που προσφέρει η διαδικτυακή πύλη (Web portal), “Access2Markets”. Στόχος είναι η διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να δραστηριοποιηθούν εμπορικά σε τρίτες χώρες και να αξιοποιήσουν το προτιμησιακό καθεστώς των εμπορικών συμφωνιών της Ε.Ε., παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με δασμολογικό καθεστώς, κανόνες καταγωγής, ειδικές απαιτήσεις τρίτων χωρών κ.λπ.

Για την υποβολή της αίτησης και για περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/events-access2markets