Ακατάσχετο το 70% της επιδότησης “covid – Πελοποννήσου” -Ενστάσεις από 24/5 έως 31/5

Ακατάσχετο το 70% της επιδότησης “covid – Πελοποννήσου” -Ενστάσεις από 24/5 έως 31/5

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Τελικά, οι προς οριστική έγκριση – ενίσχυση προτάσεις ανέρχονται σε 1.704 με βαθμολογία βάσης 37,17, με αρκετή πτώση που καταδεικνύει τα όχι και τόσο αισιόδοξα οικονομικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά απασχόλησης των πελοποννησιακών επιχειρήσεων.

Οι προτάσεις που δε θα ενισχυθούν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανέρχονται σε 5.831, ενώ εκείνες απορρίπτονται (για διάφορους λόγους) είναι 733.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Από την προκήρυξη του προγράμματος προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΠΕΛ. 

Οι αποφάσεις επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα δημοσιευτούν στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΠΕΛ (www.eydpelop.gr) τη Δευτέρα 24/5/2021, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η Δευτέρα 31/5/2021.

ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΟ 70% ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Δε φθάσαμε ακόμα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στις πληρωμές, αλλά σε άλλες Περιφέρειες που έχουν γίνει ήδη πληρωμές, επιχειρήσεις καταγγέλλουν την πλήρη κατάσχεση επιδοτήσεων που έπρεπε να εισπράξουν (ακόμα και 50.000 ευρώ) για βεβαιωμένες οφειλές σε ΔΟΥ και Ταμεία. Όμως, προφανώς, δε φταίνε οι Περιφέρειες, αλλά ο τρόπος χειρισμού από τις επιχειρήσεις…

Τι ισχύει, λοιπόν, τελικά;

Για την καταβολή της επιχορήγησης αυτής, κατά την άποψή μου, που έχω γράψει από τον προηγούμενο μάλιστα χρόνο, υποχρεωτικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 4712/2020. Δηλαδή (εν κατακλείδι, γιατί η ανάλυση υπερβαίνει το χώρο αυτό), οι επιχορηγήσεις των περιφερειακών προκηρύξεων είναι ακατάσχετες κατά 70%, μπορεί επομένως να κατασχεθεί μόνο το 30%. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν αρκεί, όμως, η ρύθμιση του παραπάνω νόμου. Πρέπει η επιχείρηση με το λογιστή της να συνυποβάλλει σε ΔΟΥ και ΕΦΚΑ, μαζί με την αίτηση λήψης αποδεικτικού ενημερότητας (έντυπο Α9), και τη σχετική βεβαίωση υπαγωγής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, υπενθυμίζοντας και το Ν4712/2020. 

ΠΙΟ ΑΠΛΑ, όταν φθάσει η στιγμή της αίτησης πληρωμής, η επιχείρηση πρέπει να φροντίσει να λάβει και να καταθέσει τις προσήκουσες ενημερότητες, αλλιώς κινδυνεύει να κατασχεθεί ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης – επιδότησης.

Οικονομική στήλη/ Επιμέλεια: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/Οικονομολόγος