«Αλήθεια που χρειάζεται απόδειξη είναι μισή αλήθεια»

«Αλήθεια που χρειάζεται απόδειξη είναι μισή αλήθεια»

Ομάρ Καγιάμ (1048 – 1131, Πέρσης ποιητής και πανεπιστήμων)