Αξιοποίηση του διώροφου κτηρίου πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας

Αξιοποίηση του διώροφου κτηρίου πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας

Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την υλοποίηση ενός ακόμα έργου του Δήμου Καλαμάτας. Πρόκειται για την «Αξιοποίηση διώροφου κτηρίου πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας».

Συγκεκριμένα, με απόφαση του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής (Τ.Σ.), η πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η πράξη, με συνολικό προϋπολογισμό 831.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Στόχος είναι η αξιοποίηση, αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του κτηριακού συγκροτήματος του Δημοτικού Θεάτρου και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της χρήσης του. Ο εκσυγχρονισμός του συγκροτήματος του Δημοτικού Θεάτρου σε συνδυασμό με την επισκευή του διώροφου νεοκλασικού, όπου θα στεγαστούν υπηρεσίες και δραστηριότητες του Θεάτρου (θεατροπαιχνίδια, ανάγνωση θεατρικών έργων κ.λπ.), θα αναβαθμίσει την 30ετή πολιτιστική παρέμβαση του Δημοτικού θεάτρου στην πόλη.

Ο Δήμος Καλαμάτας, με την ανακαίνιση του προαναφερθέντος εμβληματικού κτηρίου που αποτέλεσε για πολλά χρόνια τοπόσημο, σύμβολο και σημείο αναφοράς για την πόλη, συνεχίζει ουσιαστικά την προσπάθεια διάσωσης, αξιοποίησης και επανάχρησης παλαιών «ιστορικά και πολιτιστικά» κτηρίων, που είχαν πέσει σε αχρηστία επί σειρά ετών.

Το εργοστάσιο της πρώην Ηλεκτρικής εταιρείας είναι το τελευταίο δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής που σώζεται στο κέντρο της πόλης, στον άξονα βορράς – νότος της οδού Αριστομένους, συνδέοντας το ιστορικό με το εμπορικό και διοικητικό κέντρο, το πάρκο σιδηροδρόμων και το λιμάνι της Καλαμάτας. Πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορικής μας μνήμης και της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.