Διακοπή ρεύματος αύριο σε περιοχές της Καλαμάτας, Ασπροχώματος και Μάνης

Διακοπή ρεύματος αύριο σε περιοχές της Καλαμάτας, Ασπροχώματος και Μάνης

Eιδοποιούνται οι κάτοικοι των περιοχών:

1. Τ.Κ. Πλάτσας που βρίσκεται το αντλιοστάσιο ύδρευσης ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 15.05.2021, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και από ώρα 08:30 έως 12:00.

2. Τ.Κ. Προαστίου ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 15.05.2021, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και από ώρα 12:00 έως 15:00.

3. Καλαμάτας, στο συνοικισμό Αγίου Κωνσταντίνου ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 15.05.2021, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και από ώρα 13:00 έως 15:00.

4. Βέργας, στην περιοχή του ξενοδοχείου Petra Thea, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 15.05.2021, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και από ώρα 10:30 έως 13:00.

5. Ασπροχώματος, (στην περιοχή περιμετρικά της επιχείρησης πυρηνοκάρβουνο ΚΛΗΜΗΣ) ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 15.05.2021, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και από ώρα 12:00 έως 15:00.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. 

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε, θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.