Δήμος Τριφυλίας: Έξι αναθέσεις σχεδόν 60.000 ευρώ για κλαδέματα…

Δήμος Τριφυλίας: Έξι αναθέσεις σχεδόν  60.000 ευρώ για κλαδέματα…

Για ομοειδείς εργασίες δεν κάνουν διαγωνισμό, αλλά αναθέσεις ανά Δημοτική Ενότητα…

Έξι αναθέσεις συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ για κλαδέματα πρόκειται να γίνουν στο Δήμο Τριφυλίας μετά τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης, ανά Δημοτική Ενότητα, των εργασιών «Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων (2021)».

Το θέμα τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη και, όπως αναγράφεται στην απόφαση με ΑΔΑ: Ω0ΨΗΩΗΕ-ΝΘΩ, ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Δημήτριος Στριμπάκος, «εισάγοντας το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από την Επιτροπή την έγκριση της συζήτησής του ως κατεπείγοντος, καθώς έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση και κρίνονται αναγκαίες οι εν λόγω εργασίες λόγω επικινδυνότητας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος…

Στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε μεταξύ άλλων… […] Με το αριθ. πρωτ. 6007/21-05-2021 έγγραφό του ο αντιδήμαρχος Πρασίνου κ. Κουτρουμπής εισηγείται την ανάγκη ανάθεσης, ανά Δημοτική Ενότητα, των εργασιών για τα κλαδέματα δενδροστοιχιών και τις άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιγράφονται στις κάτωθι μελέτες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου:

-αριθ. ΠΡ2/2021 Μελέτη για τη ΔΕ Φιλιατρών, προϋπολογισμού 12.473,16 ευρώ

-αριθ. ΠΡ3/2021 Μελέτη για τη ΔΕ Κυπαρισσίας, προϋπολογισμού 12.499,20 ευρώ

-αριθ. ΠΡ4/2021 Μελέτη για τη ΔΕ Αυλώνας, προϋπολογισμού 9.969,60 ευρώ

-αριθ. ΠΡ5/2021 Μελέτη για τη ΔΕ Αετού, προϋπολογισμού 9.922,48 ευρώ

-αριθ. ΠΡ6/2021 Μελέτη για τη ΔΕ Τριπύλης, προϋπολογισμού 2.476,28 ευρώ

-αριθ. ΠΡ7/2021 Μελέτη για τη ΔΕ Γαργαλιάνων, προϋπολογισμού 12.431,00 ευρώ και αφορούν στο κλάδεμα μεγάλων δένδρων και δενδροστοιχιών του Δ. Τριφυλίας, ενώ περιλαμβάνονται και εργασίες σε δενδροστοιχίες, πάρκα, πλατείες, ερείσματα δρόμων κ.λπ. με διαμόρφωση κόμης, ελάφρυνση από ανεξέλεγκτους βραχίονες, κλαδοκαθαρισμό αποξηραμένων κλαδιών με τελικό στόχο την άρση επικινδυνότητας.

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2021. Τα σημεία στα οποία υπάρχουν τα δένδρα προς κλάδευση βρίσκονται σε πάρκα, πλατείες, κοιμητήρια, παραλίες, παιδικές χαρές κ.λπ. μεμονωμένα σημεία, σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Τριφυλίας. Συγκεκριμένα:

-στη ΔΕ Κυπαρισσίας, παιδική χαρά ΟΣΕ Κυπαρισσίας (ευκάλυπτοι), εντός πόλης Κυπαρισσίας (ευκάλυπτοι), περιοχή αποβάθρας Κυπαρισσίας (φοίνικες), ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας (ευκάλυπτοι), παραλία Κυπαρισσίας (ευκάλυπτοι-λεύκες), στην Τ.Κ. Ραχών (πεύκα-ευκάλυπτοι)

-στη ΔΕ Αυλώνας (πεύκα-ευκάλυπτοι), στη Τ.Κ. Ελαίας στο σιδηροδρομικό σταθμό, σχολείο (ευκάλυπτοι κυπαρίσσια-πεύκα), Τ.Κ. Καλού Νερού σιδηροδρομικός σταθμός (ευκάλυπτοι), δρόμος Ελαίας-Φόνισσας έως Τ.Κ. Καρυών

-στη ΔΕ Αετού πλατεία ΟΣΕ Κοπανακίου (ευκάλυπτοι), σχολείο Κοπανακίου (πεύκα), παιδική χαρά Κοπανακίου (ευκάλυπτοι), Τ.Κ. Αετού (πλάτανος-ευκάλυπτοι)

-στη ΔΕ Φιλιατρών πλατεία (πεύκα-φοίνικες-ευκάλυπτοι), 1ο & 3ο Δημοτικό Φιλιατρών (πεύκα), πεζόδρομος (φίκοι- βραχυχίτωνες) (πεύκα), Αγ. Γεώργιος συστάδα (πεύκα), Τ.Κ. Εξοχικού & Τ.Κ. Χαλαζονίου (πλατάνια)

-στη Δ.Ε Γαργαλιάνων σχολεία, Γυμνάσιο-Λύκειο, Νηπιαγωγείο, Παιδικός Σταθμός, νεκροταφείο (ευκάλυπτοι, πεύκα), Τ.Κ. Πύργου εντός οικισμού (ευκάλυπτοι), Τ.Κ. Μουζακίου προαύλιο σχολείου (ευκάλυπτοι), Τ.Κ. Λεύκης οικ. Τραγάνας (ευκάλυπτοι), Τ.Κ. Μαραθούπολης (ευκάλυπτοι).

Λόγω του ότι η έκταση που καταλαμβάνει το πράσινο του Δήμου Τριφυλίας είναι μεγάλη και συνεχώς προκύπτουν ανάγκες κλαδέματος μεγάλων δένδρων, δεδομένου δε ότι η υπηρεσία δε διαθέτει πλήρη υλικοτεχνική υποδομή (τηλεσκοπικό καλαθοφόρο όχημα κατάλληλο για κλάδεμα για μεγάλα ύψη άνω των 16 μέτρων, γερανό φορτηγό, φορτωτάκι) καθώς και το ανθρώπινο εξειδικευμένο προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση για να επιχειρούν επεμβάσεις κλαδέματος σε τόσο μεγάλα ύψη, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση των εργασιών…».

Από την πλευρά της, η κα Μαρία Πανουσιοπούλου τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Ψηφίζω υπέρ της ανάθεσης των εν λόγω εργασιών. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι στη ΔΕ Αυλώνος πρέπει να συμπεριληφθούν στις εργασίες κλαδέματος και άρσης επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων τα αλμυρίκια που βρίσκονται στην παραλιακή της Τ.Κ. Καλό Νερού, καθώς η κίνηση στην περιοχή είναι αυξημένη, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και πρέπει να αποτραπεί η πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα. Επίσης, χρειάζονται κλάδεμα και συντήρηση τα μεγάλα δέντρα της παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Καλό Νερού, όπου παίζουν παιδάκια και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος από κάποια από τα δέντρα που ήδη έχουν πάρει κλίση». Ερωτηματικά, πάντως, προκαλεί πώς για ομοειδείς εργασίες, αντί μιας μελέτης και διαγωνισμού για εργασίες σε όλο το Δήμο, επελέγη, προτάθηκε και αποφασίστηκε να γίνουν έξι αναθέσεις…