Εκατομμύρια Ευρώ σε Εστίαση, Γυμναστήρια – Παιδότοπους & Δικηγόρους από το “Ταμείο Ανάκαμψης”

Εκατομμύρια Ευρώ σε Εστίαση, Γυμναστήρια – Παιδότοπους & Δικηγόρους από το “Ταμείο Ανάκαμψης”

Μετά τη δράση επιδότησης του λιανεμπορίου, η οποία ήδη προχωρά στο σκέλος προετοιμασίας της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων – περιμένοντας την έγκριση της Επιτροπής- με στόχο να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τα 330 εκ. ευρώ που προβλέπονται από το ΕΣΠΑ, προχωρά η σύνταξη και άλλων τουλάχιστον 3 προγραμμάτων. 

Τα αναμενόμενα προγράμματα είναι:

-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Ανάλογης αξίας (άνω των 300 εκ. ευρώ) δράση για τον Τουρισμό, που αναμένεται να ξεκινήσει λίγο αργότερα, καθώς θα πρέπει ο αλγόριθμος επιλογής των δικαιούχων να προσαρμοσθεί στις συνθήκες καταγραφής του τζίρου του κλάδου,

– και δύο πιο μικρές και στοχευμένες δράσεις για την επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ, αλλά και για την επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

Σύμφωνα με την εξειδίκευση που έχει ήδη γίνει από το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης, η επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων και παιδότοπων θα χρηματοδοτηθεί με 16 εκ. ευρώ και σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται μη επιστρεπτέο ποσό επιχορήγησης κλιμακούμενο με βάση το συνολικό μισθολογικό κόστος της επιχείρησης. 

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική, βάσει αντικειμενικού κριτηρίου μείωσης του κύκλου εργασιών κατά το έτος 2020 σε σχέση με το 2019. 

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα λαμβάνουν το χαμηλότερο κατώφλι της «δικαιούμενης» δημόσιας χρηματοδότησης.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Στόχος της δράσης «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ με 20 εκ. ευρώ είναι να παρασχεθεί στοχευμένα στήριξη – ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα έντονα από την πανδημία, παραμένοντας επί μακρόν με πολύ μειωμένη δραστηριότητα λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων. 

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται μη επιστρεπτέο ποσό επιχορήγησης κλιμακούμενο με βάση το συνολικό κύκλο εργασιών του επιτηδευματία κατά το έτος 2019. 

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει αντικειμενικού κριτηρίου μείωσης του κύκλου εργασιών κατά το έτος 2020 σε σχέση με το 2019.

ΕΣΤΙΑΣΗ 

Σημειώνεται ότι η πιο «ώριμη» δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης, με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θα χρηματοδοτείται και αυτή μέσω του ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2021-2027»). 

Αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. 

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.