Ελαιοκαλλιέργεια: Πρόσθετες ενισχύσεις για μικρές εκτάσεις και νέα ειδικά προγράμματα

Ελαιοκαλλιέργεια: Πρόσθετες ενισχύσεις για μικρές εκτάσεις και νέα ειδικά προγράμματα

Ένα ειδικό καθεστώτος ενίσχυσης που θα είναι σε θέση να αναπληρώσει τις σοβαρές απώλειες στις βασικές πληρωμές της ελαιοκαλλιέργειας, καλείται να αναζητήσει η ομάδα που καταρτίζει το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας agronews.gr.

Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθούν με σαφήνεια οι επιπτώσεις που θα έχουν στην ελαιοκαλλιέργεια οι ανακατατάξεις στις άμεσες πληρωμές, εκτιμάται πως λόγω σύγκλισης και περαιτέρω μείωσης της αξίας των δικαιωμάτων από την κατάργηση του πρασινίσματος, όσοι καλλιεργούν μικρές εκτάσεις θα βρεθούν εξ ολοκλήρου εκτός πληρωμών στην ερχόμενη περίοδο.

Ο λόγος; Με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα δε χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή άμεσων ενισχύσεων δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ. Άρα ένας ελαιοκαλλιεργητής θα πρέπει να έχει περί τα 8-9 στρέμματα ελιάς για να λαμβάνει τσεκ. Σημειώνεται πως 57.000 ελαιοπαραγωγοί δηλώνουν έως 10 στρέμματα ελιάς σήμερα.

Τα παραπάνω βασίζονται σε εκτιμήσεις που ρίχνουν το περιφερειακό μέσο όρο αξίας δικαιωμάτων από τα 34 ευρώ που είναι οι δενδρώδεις (άρα και οι ελαιοκαλλιέργειες) σε ποσό κάτω των 30 ευρώ έως το 2026, εφόσον συζητείται από τις Βρυξέλλες τα κράτη-μέλη να αφιερώσουν 22% από το 2023 και 25% από το 2025 του εθνικού φακέλου άμεσων ενισχύσεων σε πράσινες επιδοτήσεις.

Καθώς αποτυπώθηκε ως στρατηγική ανάγκη η αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος των ελαιοκαλλιεργητών (ειδικός στόχος 1) στην ελληνική ΚΑΠ, πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο διαβουλεύσεις ως προς τις λύσεις στήριξης ενός κλάδου που απασχολεί το 38% των εκμεταλλεύσεων της χώρας.

Ξεκινώντας από τις δυνατότητες που έχουν οι αρχές με τις πράσινες επιδοτήσεις: Πρώτον: Μία πρόταση είναι (έχει γίνει ήδη μία μελέτη περίπτωσης) για τη στήριξη των παραδοσιακών ελαιώνων σε ξηρικά αγροτεμάχια με ποσό 15 ευρώ το στρέμμα.

∆εύτερον: Ενσωμάτωση υπολειμμάτων κλαδέματος από τα ελαιόδεντρα στο έδαφος με επανασχεδιασμό του αντίστοιχου Μέτρου που καταργήθηκε λόγω γνωμάτευσης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Ενίσχυση 14 ευρώ το στρέμμα.

Τρίτον: Στρεμματική ενίσχυση για την προώθηση της εφαρμογής μεμονωμένων σχεδίων λίπανσης στις ελαιοκαλλιέργειες.

Τέταρτον: Στρεμματική ενίσχυση για την αξιοποίηση μεμονωμένων ή συλλογικών σχεδίων για βιομάζα φυτικής προέλευσης, όπου τα παράγωγα της ελιάς (ελαιοπυρήνας κ.λπ) είναι βασική πρώτη ύλη.

Τα παραπάνω μέτρα βρίσκονται στη βεντάλια του νέου πρασινίσματος, ενώ άλλες δυνατότητες είναι η συνδεδεμένη πληρωμή και το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών (βλέπε σελ. 5 προτάσεις ΣΕ∆ΗΚ).

Εδώ μπορεί να προστεθεί και η ενεργοποίηση του καθεστώτος της αναδιανεμητικής πληρωμής που θα επιτρέψει στις μικρές κατά βάση εκμεταλλεύσεις να λαμβάνουν παραπάνω ενίσχυση ετησίως. Με δεδομένο ότι πάνω από 100.000 εκμεταλλεύσεις με ελιές στη χώρα μας είναι έκτασης έως 15 στρέμματα βάσει του ΟΣ∆Ε, μία τέτοια λύση θα ήταν μία σημαντική βοήθεια.