Και στα δικά μας!

Και στα δικά μας!

Ολοκληρώθηκαν τα έργα και είναι έτοιμη να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες εβδομάδες η μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (ΜΕΑ) του Νομού Ηλείας. Πρόκειται για έργο κατασκευασμένο με ΣΔΙΤ, ενώ συνοδεύτηκε  με καθυστερήσεις και προβλήματα άνω της δεκαετίας.

Το νέο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων θα έχει μέγιστη δυναμικότητα 80.000 τον/έτος και την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, που περιλαμβάνει μηχανική ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, αναερόβια χώνευση υπολειπόμενου κλάσματος, παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικού ρεύματος από αυτό, κομποστοποίηση χωνεύματος και διάθεση του πολύ μικρού αδρανούς υπολείμματος στον ΧΥΤΥ της Τριανταφυλλιάς, ο οποίος ήδη λειτουργεί με παράλληλη λειτουργία μεταβατικής μονάδας επεξεργασίας. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 32 εκατ. ευρώ. 

Ευχόμαστε γρήγορα και στα δικά μας, για να πάρει τέλος το μεγάλο πρόβλημα των σκουπιδιών και των ανεξέλεγκτων χωματερών στη Μεσσηνία. Αν και, όπως είδαμε, κι αυτό το έργο αντιμετώπισε προβλήματα επί μια δεκαετία για να φτάσει στο τέλος του.

Β.Β.