«Κάμερα μεγάλου αδελφού στη στροφή του Αϊ-Λαγούδη Κυπαρισσίας» καταγγέλλει ο Δριμής

«Κάμερα μεγάλου αδελφού στη στροφή του Αϊ-Λαγούδη Κυπαρισσίας» καταγγέλλει ο Δριμής

 «Κάμερα μεγάλου αδελφού στη στροφή του Αϊ-Λαγούδη Κυπαρισσίας» καταγγέλλει ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας Τριφυλίας, Δημήτρης Δριμής, θέτοντας ερωτήματα στο δήμαρχο και καλώντας τη Δημοτική Αρχή να ξηλώσει το στύλο με την κάμερα και τους πολίτες, ιδίως τους νέους, να προστατευτούν από αυτήν.

«Στη στροφή για την παραλία του Αϊ Λαγούδη στην Κυπαρισσία, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, εγκαταστάθηκε στύλος με κάμερα παρακολούθησης. Η χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας, συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό η τοποθέτηση και χρήση καμερών επιτρέπεται υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου και ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Η παράνομη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται. Τα ερωτήματα απευθύνονται πρωτίστως στο δήμαρχο, που έχει την ευθύνη της προσωρινής διαχείρισης του δημοτικού χώρου. Εγκατέστησε ο Δήμος το στύλο με την κάμερα παρακολούθησης; Εάν ναι, με ποια απόφαση συλλογικού οργάνου; Ποιος προμήθευσε και τοποθέτησε τα υλικά, πόσο κόστισαν και πώς πληρώθηκε; Ποιος συνέδεσε και με ποιο κέντρο την κάμερα; Ποιοι έχουν πρόσβαση στην εικόνα και τον πιθανό ήχο; Ποιες είναι οι τεχνικές δυνατότητες της κάμερας και ποιοι είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων; Πώς διασφαλίζεται η προσωπική ζωή των συμπολιτών μας και η τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας; Εάν η εγκατάσταση δεν έγινε από το Δήμο, ρωτάμε: σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Δημοτική Αρχή για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και των δημοτών; Έχει, μήπως, απευθυνθεί στην Ελληνική Αστυνομία και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα; Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τη Δημοτική Αρχή να πράξει το αυτονόητο. Να ξηλώσει τώρα την παράνομη εγκατάσταση. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν αστυνομεύει και δεν προστατεύει τίποτα. Προσφέρεται μόνο για κοινωνικό κουτσομπολιό και εθισμό στην κοινωνία της παρακολούθησης. Καλούμε τους δημότες και ιδιαίτερα τους νέους μας να προστατευτούν από τα αυθαίρετα ματάκια και, πιθανά, ενσωματωμένα αυτάκια», γράφει ο Δημήτρης Δριμής.