Παράδοση – παραλαβή στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας

Παράδοση – παραλαβή στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας

Η καθιερωμένη παράδοση – παραλαβή έγινε χθες στη διοίκηση της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας Α.Ε., με τον Γιάννη Δούβα να διαδέχεται στην προεδρία τον Αναστάσιο Αγγελή. Τόσο ο νέος όσο και ο απερχόμενος πρόεδρος ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο Καλαμάτας για την εμπιστοσύνη του.

Επίσης, ο απερχόμενος πρόεδρος της ΚΑΚ έδωσε στη δημοσιότητα συνοπτικό απολογισμό πεπραγμένων της θητείας του, ενώ έως τον Απρίλιο 2021 η Εταιρεία παρουσίασε μείωση εισπράξεων περίπου 100.000 ευρώ λόγω της υποχρεωτικής μείωσης των μισθωμάτων στα καταστήματα στη Λαϊκή και Δημοτική Αγορά.

Η Κεντρική Αγορά Καλαμάτας με όραμα, σχέδιο και πράξεις μπορεί να μεταμορφωθεί σε σημαντικό σημείο αναφοράς για την πόλη.
Α.Π.