Πρόγραμμα για επιχειρήσεις τουρισμού στη Μάνη με επιδότηση 70%

Πρόγραμμα για επιχειρήσεις  τουρισμού στη Μάνη με επιδότηση 70%

Πρόγραμμα για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού στην περιοχή της Μάνης ξεκινά «να τρέχει» στο πλαίσιο της ΟΧΕ Μάνης (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση) και ήδη δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης» και ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ, με το ποσοστό επιδότησης να είναι στο 70%.

Θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 18 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000 έως 75.000 ευρώ.

Η κατάθεση προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων θα ξεκινήσει στις 26 Μαΐου, ενώ τελευταία ημέρα κατάθεσης είναι η 26η Αυγούστου στις 3.00 μετά το μεσημέρι.

Δαπάνες

Από το ποσό του ενός εκατομμυρίου που θα διατεθεί, 700.000 ευρώ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους και 300.000 ευρώ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υπό σύσταση επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση της ίδρυσής τους,

Στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν πρόταση:

-Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

-Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

-Υπό σύσταση επιχειρήσεις:

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση είναι:

-Επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρο

– Μηχανήματα και λοιπόν εξοπλισμός, καθώς και Μεταφορικά Μέσα

– Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού, Ιστοσελίδα, e-shop

-Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών

-Προβολή – προώθηση – δικτύωση

-Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη

-Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών

-Λειτουργικές δαπάνες.

Κάθε επενδυτική πρόταση μπορεί να κυμαίνεται το κατώτατο από 10.000 έως 75.000 ευρώ το ανώτατο.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες και σε κάθε περίπτωση ως το τέλος Ιουνίου του 2023.

Ποιοι μπορούν να καταθέσουν πρόταση

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 70% για τις επιλέξιμες δαπάνες.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος και παρέμβασης αποτελείται από το σύνολο των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Δυτικής και Ανατολικής Μάνης οι οποίοι ενιαία αποτελούν την περιοχή της Μάνης.

Σε ό,τι αφορά τους Κωδικούς Δραστηριότητας, στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν προτάσεις που δραστηριοποιούνται στους γενικούς ΚΑΔ (το πρόγραμμα περιλαμβάνει και υποενότητες):

-55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

-55.2 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής (Επιπλωμένα Δωμάτια, Διαμερίσματα)

-55.3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

-59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

-77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων (και υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλασσίων σπορ, ποδηλάτων, αθλητικού εξοπλισμού κ.λπ.)

-79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

-82.3 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (εκμάθησης θαλασσίων σποτ – καταδύσεων).

-90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες.

Της Βίκυς Βετουλάκη