Το πρόγραμμα ανασκαφών που εγκρίθηκε για Αρχαία Θουρία και Άνω Μεσσηνία

Το πρόγραμμα ανασκαφών που εγκρίθηκε για Αρχαία Θουρία και Άνω Μεσσηνία

Τις άδειες συνέχισης των αρχαιολογικών ερευνών για το 2021 που αφορούν στην Αρχαία Θουρία και την Άνω Μεσσηνία ενέκρινε με δύο αποφάσεις του το Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού.

Η άδεια για αρχαιολογικές έρευνες στην άνω Μεσσηνία χορηγείται στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ η άδεια για τη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

Άνω Μεσσηνία
Για την Άνω Μεσσηνία η άδεια στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αφορά αρχαιολογική έρευνα (επιφανειακή, γεωφυσική, γεωμορφολογική, δοκιμαστικές τομές μικρής

κλίμακας, πυρηνοληψίες), σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος (2020-2024), υπό τη διεύθυνση της δρος Ελένης Ζυμή, επίκουρης καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου και της δρος Ευαγγελίας Μηλίτση – Κεχαγιά, προϊσταμένης της ΕΦΑ Μεσσηνίας.

Το πρόγραμμα για το 2021 θα περιλαμβάνει συνολικά τις παρακάτω εργασίες:

-Εκτεταμένη επιφανειακή επισκόπηση σε ολόκληρη την προς έρευνα περιοχή όπως οριοθετείται σε χάρτη που είχε υποβληθεί

-Εργασίες καθαρισμού στην περιοχή της επιφανειακής επισκόπησης

-Αεροφωτογράφιση με τηλεσκοπικές μεθόδους για διευκόλυνση της επιφανειακής επισκόπησης και των εργασιών αποτύπωσης που θα ακολουθήσουν

-Αποτύπωση αρχαίων καταλοίπων και γεωμορφολογική χαρτογράφηση της περιοχής με τη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ)

-Επεξεργασία των ιστορικών αεροφωτογραφιών και δορυφορικής εικόνας υψηλής ανάλυσης για την αποτύπωση των ορατών αρχαιολογικών καταλοίπων

-Σχεδιασμό/ επεξεργασία/συμπλήρωση της βάσης των αρχαιολογικών δεδομένων και των γεωδεδομένων.

Ενδεχόμενες στερεωτικές ή αναστηλωτικές επεμβάσεις που θα απαιτηθούν, θα υλοποιηθούν από την ΕΦΑ Μεσσηνίας, ύστερα από εκπόνηση και έγκριση των σχετικών μελετών.

Αρχαία Θουρία
Επίσης για την Αρχαία Θουρία η έγκριση προς την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία αφορά στη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο πενταετούς παράτασης (2019-2023) του ερευνητικού προγράμματος υπό τη διεύθυνση της δρος Ξ. Αραπογιάννη, επίτιμης διευθύντριας του ΥΠΠΟΑ. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα αποσκοπεί στην περαιτέρω διερεύνηση της ιστορίας της Αρχαίας Θουρίας.

Οι δε εργασίες που εγκρίθηκαν για το 2021 είναι:

-Ανασκαφή στο αρχαίο θέατρο (θέση Ελληνικά)

-Ανασκαφή και λοιπές εργασίες διαμόρφωσης-αναστήλωσης-αποκατάστασης-

προστασίας στο Ιερό του Ασκληπιού και της Υγείας (θέση Παναγίτσα)

-Ανασκαφική διερεύνηση σε θέσεις καταλοίπων Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Χρόνων στην περιοχή των Ελληνικών εντός ιδιόκτητων εκτάσεων για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των ιδιοκτητών. Συγκεκριμένα, συνέχιση ανασκαφής στις ιδιοκτησίες κληρονόμων Κ. Κρίκα, Α. Τσαγκλή, Κ. Μαλαπάνη καθώς και στη Μονή Ελληνικών-Άγιος Φανούριος και διενέργεια νέων ανασκαφικών τομών στο βόρειο άκρο της ακρόπολης (ιδιοκτησίας Β. Κουτραφούρη)

-Γεωφυσική έρευνα σε έκταση ιδιοκτησίας Α. Δικαίου-επίσης στην περιοχή των Ελληνικών.

-Καθαρισμούς σε τμήμα του αρχαίου λατομείου στη θέση Πριονιστά

-Συνέχιση των εργασιών συντήρησης-στερέωσης και μελέτης των αρχαιοτήτων.

Οι εργασίες θα διενεργηθούν εντός του χρονικού διαστήματος Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021.

Της Βίκυς Βετουλάκη