6η ΥΠΕ: 9 διοικητικές θέσεις – Μεσσηνία ένας ιατρός – Προσλήψεις εξπρές από τον ΕΟΔΥ για τις Κινητές Ομάδες Μοριακών Ελέγχων

6η ΥΠΕ: 9 διοικητικές θέσεις – Μεσσηνία ένας ιατρός – Προσλήψεις εξπρές από τον ΕΟΔΥ για τις Κινητές Ομάδες Μοριακών Ελέγχων

Στην άμεση στελέχωση 50 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού μοριακών ελέγχων και υπηρεσιών ΕΟΔΥ, προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας και ήδη ξεκίνησε να τρέχει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. Οι προσλήψεις θα γίνουν με καθεστώς συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι τις 30/9/2021, με αντικείμενο την στελέχωση των Κινητών Ομάδων.

Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, θα προσληφθούν 9 άτομα κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού και στη Μεσσηνία ένας ιατρός.

Προσλήψεις

Για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού μοριακών ελέγχων θα προσληφθούν, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, ενδιαφερόμενοι ειδικότητας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής ή ΠΕ Βιολόγων/ ΠΕ Μοριακών Βιολόγων και ΠΕ/ΤΕ νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτριών/-των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών ειδικότητας ΠΕ/ ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού / Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Η κάθε ΚΟΜΥ περιλαμβάνει έναν ιατρό με ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας /Εργαστηριακής Ιατρικής ή έναν ΠΕ Βιολόγο/ ΠΕ Μοριακό Βιολόγο και τουλάχιστον έναν επαγγελματία υγείας με ειδικότητα ΠΕ/TΕ Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και υποστηρίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους. 

Κάθε ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού μοριακών ελέγχων υποστηρίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους. 

Η πρόσληψη θα γίνει εφόσον πληρούνται τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης, με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης, οι οποίες έχουν ξεκινήσει να γίνονται.

Οι προϋποθέσεις όλων των προσόντων από τους υποψηφίους θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, λαμβανομένου δε ιδιαιτέρως υπόψη ότι ο κάθε υποψήφιος μαζί με την υποβολή της αίτησής του, θα υπογράφει για την ορθότητα των υποβληθέντων και επικαλουμένων στοιχείων.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται αυτομάτως από την διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα:  HYPERLINK “https://dilosi.services.gov.gr/info/eody-komy-moriakon” https://dilosi.services.gov.gr/info/eody-komy-moriakon

Εξπρές διαδικασία

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα και της ανάγκης άμεσης στελέχωσης των Κ.Ομ.Υ. οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για την πρόσληψή τους με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην αίτηση-δήλωση (email ή τηλέφωνο). Την πρόσληψη θα πρέπει να αποδεχθούν εντός 24 ωρών από την ενημέρωση. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία των προσλήψεων θα προχωρά κατά την αριθμητική κατάταξη του πίνακα. Επισημαίνεται ότι η πρόσληψη των Κ.Ομ.Υ θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει συμπληρωθεί η εκάστοτε ομάδα, δηλαδή όταν θα υπάρχει ένας/μία ιατρός με ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας/ Εργαστηριακής Ιατρικής ή Βιολόγος/ Μοριακός Βιολόγος και τουλάχιστον ένας/μία νοσηλευτής/-τρια ή Επισκέπτης/-τρια Υγείας ή Βοηθός Νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ή Παρασκευαστής/ τρια Χημικού/ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Της Βίκυς Βετουλάκη