Ανατολική Παραλία Καλαμάτας: Πάνω από 800 ακίνητα στο Κτηματολόγιο

Ανατολική Παραλία Καλαμάτας: Πάνω από 800 ακίνητα στο Κτηματολόγιο

Ολοκληρώθηκε η καταχώριση της 1/2005 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή πυκνοδομημένων Ανατολικής Παραλίας Καλαμάτας στην τηρούμενη βάση του Κτηματολογίου και εκδόθηκε -ηλεκτρονικά- το Πιστοποιητικό Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου.

Με την ολοκλήρωση της χρονοβόρας διαδικασία από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου διαβιβάστηκαν τα σχετικά έγγραφα στη Διεύθυνση Πολεοδομίας προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική, καθώς πλέον ανοίγει ο δρόμος για την εκκίνηση διαδικασιών που θα οδηγήσουν -μεταξύ άλλων- σε διανοίξεις οδών και διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων, ενώ αποτυπώθηκαν περί τα 805 νέα ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες θα μπορούν άμεσα να προβαίνουν σε ενέργειες αγοροπωλησιών, μεταβιβάσεων κ.λπ.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε πως η ολοκλήρωση των διαδικασιών και η καταχώριση των ακινήτων στο Κτηματολόγιο δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή πυκνοδομημένων Ανατολικής Παραλίας, που σε συνδυασμό με τα όσα η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει, με τις διανοίξεις οδών, τις παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, θα διαμορφωθούν νέα δεδομένα στο παραλιακό αυτό τμήμα.

Τέλος, σημειώνεται ότι το εν λόγω Πιστοποιητικό Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης είναι το πρώτο που εκδίδει ο Δήμος μέσω του e-Κτηματολογίου που πρόσφατα ενεργοποιήθηκε.