Απάντηση Βασιλόπουλου στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών: Βρίθει ανακριβειών η επιστολή για το “Μνημείο Φωτός”

Απάντηση Βασιλόπουλου στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών: Βρίθει ανακριβειών  η επιστολή για το “Μνημείο Φωτός”

Με αφορμή τις νέες ενστάσεις σχετικά με το έργο «Μνημείο Φωτός» στο Δήμο Καλαμάτας που καταγράφηκαν από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, το συλλογικό φορέα των εικαστικών καλλιτεχνών υπό την εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θ. Βασιλόπουλος, σε χθεσινή του ανακοίνωση αναφέρει: “Αναγκάζομαι να επανέλθω στο θέμα που αφορά το «Μνημείο Φωτός», καθώς με έκπληξη διαπίστωσα ότι στην με αριθ. πρωτ. 1957/3-6-21 επιστολή του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος γίνονται εκ νέου ανακριβείς και άστοχες αναφορές.

Συγκεκριμένα, στη με αριθ. πρωτ. 43696/25-5-21 επιστολή μου προς την πρόεδρο του ΕΕΤΕ, κα Εύα Μελά, ανέφερα συγκεκριμένα: «Κυρία πρόεδρε του ΕΕΤΕ, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1813/ 21.5.2021 επιστολή σας με θέμα ‘Εικαστικό έργο για το 1821’, σας γνωρίζουμε ότι οι καταγγελίες – πληροφορίες που ήρθαν σε γνώσεις σας και αναφέρονται στην επιστολή σας, βρίθουν ανακριβειών. Με την επιστολή μου και προκειμένου να έχετε πληρέστερη ενημέρωση επί του θέματος επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

Α. Η 239/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας για την αποδοχή δωρεάς έργου τέχνης

Β. Η 27/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, ως το αρμόδιο συλλογικό όργανο για τη χωροθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της γνωμοδοτικής απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας

Γ. Τα σχέδια του έργου και η ανάλυση τους από το δημιουργό του, μέλος του ΕΕΤΕ, διευθυντή του Εικαστικού Εργαστηρίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης “Φάρις” του Δήμου Καλαμάτας, γλύπτη Παναγιώτη Λαμπρινίδη. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση».

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη αναφορά στην επιστολή του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος με αφορά, είναι ψευδής. Δυστυχώς, για λόγους που προφανώς δεν είναι αρμοδιότητά μου να εξηγήσω, το ΕΕΤΕ έσπευσε να κρίνει και να αξιολογήσει ένα έργο αρκούμενο σε «πληροφορίες», κάτι που δυστυχώς μοιάζει να συνεχίζει να πράττει. Δεν μπήκε καν στο κόπο να διαβάσει ως φαίνεται ούτε την εισήγηση και τα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής, προφανώς ούτε τα άλλα επισυναπτόμενα στη επιστολή μου.

Οι ρόλοι και αρμοδιότητες όλων μας είναι διακριτοί. Άλλωστε, για τις επιλογές μας όλοι θα κριθούμε. Μαθήματα πολιτικής και ηθικής, όμως, δε δεχόμαστε”.