Απόφαση ένταξης έργων αγροτικής οδοποιίας στο δήμο Καλαμάτας

Απόφαση ένταξης  έργων αγροτικής οδοποιίας στο δήμο Καλαμάτας

Σημαντική εξέλιξη υπήρξε για το Δήμο Καλαμάτας όσον αφορά στις διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Χθες υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, η απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

Πρόκειται για δύο υποέργα και συγκεκριμένα: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1,087 εκατ. ευρώ και «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Άριος και Αρφαρών», προϋπολογισμού 1,047 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πράξη αφορά σε εργασίες βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Καλαμάτας. Οι προς υλοποίηση επεμβάσεις στις υφιστάμενες αγροτικές οδούς, 97 χλμ. περίπου, περιλαμβάνουν εργασίες βελτίωσης της ασφαλούς βατότητας των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, φρεάτια υδροσυλλογής, επενδεδυμένες τάφροι, ιρλανδικές τάφροι κλπ.), οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις κ.λπ.

Για την εξέλιξη αυτή ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του, καθώς τα δύο αυτά έργα, που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, σε συνδυασμό με την εργολαβία της αγροτικής οδοποιίας περίπου 1 εκατομμυρίων ευρώ που είναι σε εξέλιξη και τις καθημερινές μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις που υλοποιούνται με μηχανήματα του Δήμου, θα βοηθήσουν σημαντικά στο να αλλάξει η εικόνα στα χωριά και να βελτιωθεί η προσβασιμότητά τους.