«Μπορείς να τρέξεις και να ξεφύγεις απ’ όλους εκτός από τον εαυτό σου»

«Μπορείς να τρέξεις και να ξεφύγεις απ’ όλους εκτός από τον εαυτό σου»

Στέφαν Τσβάιχ (1881 – 1942 Αυστριακός συγγραφέας)