Δήμος Μεσσήνης: Εργασίες καθαρισμού δημόσιων χώρων και οικοπέδων

Δήμος Μεσσήνης: Εργασίες καθαρισμού  δημόσιων χώρων και οικοπέδων

Στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από την εκδήλωση πυρκαγιάς, ο Δήμος Μεσσήνης μέσω της Υπηρεσίας Καθαριότητας πραγματοποιεί εργασίες καθαρισμού δημόσιων χώρων και οικοπέδων.

Για την καθολική προστασία των οικισμών καλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των οικισμών και  σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όριά τους, να προβούν -όπως υποχρεούνται- στην αποψίλωση των χώρων από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους. Επίσης για την αποφυγή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς συνιστάται η απομάκρυνση όποιων άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών βρίσκονται στους χώρους αυτούς.

Η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων προκύπτει από την υπ. αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ1346/25-4-2012 Τεύχος Β)  και το άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης», όπου προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Η παράλειψη δε, του καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους.