Δημοτικοί πυροφύλακες

Δημοτικοί πυροφύλακες

Συνάντηση με τους εργάτες πυροπροστασίας που αναλαμβάνουν υπηρεσία στο Δήμο Καλαμάτας είχε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, παρουσία του αντιδημάρχου Γιάννη Ζαφειρόπουλου.

Ο δήμαρχος καλωσόρισε στην οικογένεια του Δήμου Καλαμάτας τους δημοτικούς πυροφύλακες και τους ζήτησε να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, συμβάλλοντας σε επίπεδο πρόληψης, σε καθαρισμούς, ενημερώσεις κατοίκων, επιτηρήσεις χώρων κ.λπ.

Οι δημοτικοί πυροφύλακες θα βρίσκονται σε συνεννόηση και επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τους προέδρους των Κοινοτήτων.

Σημειώνεται ότι οι δημοτικοί πυροφύλακες έχουν λάβει τη στοιχειώδη εκπαίδευση και έχουν στη διάθεσή τους μέσα (οχήματα, εργαλεία, υλικά ατομικής προστασίας κ.λπ.) για την εκτέλεση του έργου τους.

Σίγουρα το έργο που κάνουν είναι σημαντικό, σε μια περίοδο που η φύλαξη του εναπομείναντος πρασίνου είναι πρώτη προτεραιότητα…
Α.Π.