Εγκρίθηκε η ΜΠΕ από το υπουργείο Πολιτισμού για το έργο διάβρωσης στο Πεταλίδι

Εγκρίθηκε η ΜΠΕ από το υπουργείο  Πολιτισμού για το έργο διάβρωσης στο Πεταλίδι

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή του Πεταλιδίου εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού.

Το υπουργείο ενέκρινε τη μελέτη με συγκεκριμένους όρους. Ένας από αυτούς είναι ότι οι απαιτούμενες αρχαιολογικές εργασίες επίβλεψης, διερεύνησης, αποκάλυψης και προστασίας αρχαιοτήτων θα περιληφθούν σε δύο αρχαιολογικά υποέργα, ένα χερσαίο και ένα ενάλιο, με δικαιούχους την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Πριν από την έναρξη των τεχνικών εργασιών θα προηγηθεί η διενέργεια δοκιμαστικών τομών στην παραλιακή περιοχή, όπου θα εκτελεστούν τα έργα αναπλήρωσης ακτής και υποθαλάσσιας αυτοψίας από καταδυτικό κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων θα ακολουθήσει ανασκαφική διερεύνηση, από τα αποτελέσματα της οποίας να εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των εργασιών, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του κατά νόμο αρμόδιου συμβουλίου του υπουργείου Πολιτισμού.
B.B.