Ελαία – Αγιαννάκης: Αποκλεισμός με τσιμεντομπλόκ των πέντε δρόμων προς τον αιγιαλό

Ελαία – Αγιαννάκης: Αποκλεισμός με τσιμεντομπλόκ  των πέντε δρόμων προς τον αιγιαλό

Μέτρο πρόληψης περιβαλλοντικής ζημίας που προκλήθηκε εντός Natura 2000

Τοποθέτηση τσιμεντομπλόκ (στηθαίων ασφαλείας) στις θέσεις που υποδείχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία (ΣΥΓΑΠΕΖ) για τον αποκλεισμό των πέντε δρόμων που διανοίχτηκαν και κατασκευάστηκαν προς τον αιγιαλό, μεταξύ των οικισμών Αγιαννάκη και Ελαίας του Δήμου Τριφυλίας, εντός περιοχής ενταγμένης στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 ξεκίνησε χθες από την εταιρεία που έχει αναλάβει την ως άνω υπηρεσία. 

Η προμήθεια των ανωτέρω αποτελεί μέτρο πρόληψης περιβαλλοντικής ζημίας που προκλήθηκε από τη διάνοιξη και κατασκευή των πέντε δρόμων προς τον αιγιαλό, σύμφωνα με τη απόφαση υπουργού ΠΕΝ. Τα στηθαία θα φέρουν ανακλαστικά σήματα, θα βαφούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Αρχής και θα φέρουν ενημερωτική πινακίδα με τα λογότυπα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Πράσινου Ταμείου. Η απαιτουμένη ποσότητα είναι 80 τρέχοντα μέτρα στηθαίων ασφαλείας, τα οποία και θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Αρχής (ΣΥΓΑΠΕΖ).

Του Ηλία Γιαννόπουλου