Επαναλειτουργούν τα ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας

Επαναλειτουργούν τα ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας

Από  χθες επαναλειτουργούν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με νεότερη ΚΥΑ. Σημειώνεται ότι τα ΚΔΑΠ θα λειτουργήσουν με την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων ενάντια στον κορωνοϊό.

Όσον αφορά στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου, θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του, όπως και το προηγούμενο διάστημα.

Υπενθυμίζουμε ότι το ΚΔΑΠμεΑ λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με φορέα υλοποίησης την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).

Οι σκοποί του ΚΔΑΠμεΑ είναι: α) η δημιουργική απασχόληση παιδιών, εφήβων, ενηλίκων με αναπηρία, β) η κοινωνική ένταξη παιδιών, εφήβων, ενηλίκων με αναπηρία, γ) η στήριξη της οικογένειάς τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας, δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων, ενηλίκων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.