Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Νέα δράση ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εντός ΒΑΑ Καλαμάτας

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Νέα δράση ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εντός ΒΑΑ Καλαμάτας

Για τη νέα δράση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου: 3.a.ΒΑΑ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας» ενημερώνει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει δύο υποπεριοχές, το Ιστορικό Κέντρο (ΙΚ) της Καλαμάτας και την Παραλιακή Ζώνη (ΠΖ).

Τα δε όρια τους είναι:

Ιστορικό Κέντρο: Κατά ΦΕΚ (821Δ/16.11.88 και 634Δ/9.10.89)

Παραλιακή Ζώνη: Ακτογραμμή, Δεκέλι, οδοί Ευαγγελιστρίας, Νέδοντος, Κρήτης, νοητή προέκταση μέχρι τη διασταύρωση οδ. f και οδ. Ναυαρίνου, ακτογραμμή.

Δικαιούχοι της δράσης
Δικαιούχοι της δράσης είναι: Πολύ Mικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (ΚΑΔ εντός της Πρόσκλησης), Υφιστάμενες, Νέες, Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις στην περιοχή παρέμβασης ΒΑΑ (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη) Καλαμάτας.

Ενισχύονται επενδυτικά
Από 10.000 έως 50.000 ευρώ για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους. Από 10.000 έως 60.000 ευρώ για υπό ίδρυση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους.

Η ένταση ενίσχυσης
60% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis) για υφιστάμενες (Κατηγορία Α) και νέες (Κατηγορία Β.1) επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους. 70% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis) για υπό σύσταση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) που το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους.

Έναρξη αιτήσεων από 23/6 έως και 3/9/2021.

Προϋπολογισμός: 940.000 ευρώ.

Διάρκεια υλοποίησης έως 18 μήνες από την απόφαση ένταξης.

Υποβολή των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – www.ependyseis.gr/mis.

Πληροφορίες
Επιμελητήριο Μεσσηνίας:

T: 27210 62200  E: messinia@diaxeiristiki.gr

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

T: 2610 622711  E: efd@diaxeiristiki.gr.