Καλαμάτα: Κλείνουν και άλλα Τμήματα Γυμνασίων λόγω κορωνοϊού

Καλαμάτα: Κλείνουν και άλλα Τμήματα Γυμνασίων λόγω κορωνοϊού

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/τ. Α΄/15-09-2020) «Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων και σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών», τις έγγραφες ενημερώσεις των Δ/ντων σχολείων και τις γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μεσσηνίας, αποφάσισε:

  • Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του τμήματος Γ1 της Γ τάξης του 6 ου Γυμνασίου Καλαμάτας (Κωδικός: 3601042) από 03/06/2021 έως και 11/06/2021, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σε μαθητή του συγκεκριμένου τμήματος του σχολείου.
  • Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του τμήματος Β2 του 4ου Ημερήσιου Γυμνασίου Καλαμάτας (Κωδικός: 3601040) από σήμερα 03/06/2021 έως και 11/06/2021, λόγω επιβεβαιωμένων κρούσματος COVID-19 σε μαθητή του συγκεκριμένου τμήματος του σχολείου.

Για όλες τις περιπτώσεις ο Δήμος έχει μεριμνήσει ώστε εξειδικευμένα συνεργεία να προχωρήσουν σε απολυμάνσεις.