Καθαρά νερά κολύμβησης στην Καλαμάτα

Καθαρά νερά κολύμβησης στην Καλαμάτα

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου η ΔΕΥΑΚ πραγματοποιεί κάθε δεκαπενθήμερο ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της (από την πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας μέχρι τη Μικρή Μαντίνεια).

Κατά τη μέτρηση του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου (ημερομηνία δειγματοληψίας 7/6/2021) διαπιστώθηκε από τα ευρήματα των αναλύσεων δειγμάτων από 15 σημεία ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας.

Οι τιμές βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια, όπως φαίνεται και από το  σχετικό πίνακα τον οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η ΔΕΥΑΚ.