Μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο για Covid19 στο Βιολογικό Καθαρισμό Καλαμάτας

Μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο  για Covid19 στο Βιολογικό Καθαρισμό Καλαμάτας

Εργαστηριακή ανάλυση δείγματος από την είσοδο του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων, στις 17-18 Ιουνίου, προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή ανίχνευση SARS-CoV-2. Το δείγμα ελήφθη στις 15 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα από τα «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.» για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στο υπ’ αριθμ. 31244001 δείγμα από την είσοδο του Βιολογικού, τα αντίγραφα ιικού φορτίου για SARS-CoV-2 εμφανίζονται κάτω από όριο ανίχνευσης.