Στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας

Στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας