ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Αιτήματα στήριξης για «επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής»

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Αιτήματα στήριξης για «επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής»

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ., 1496/149067/25-6-2021 υπουργική απόφαση για «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/2013 για τα οικονομικά έτη 2022 – 2023», σύμφωνα με τη

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας.

Αιτήματα στήριξης δύνανται να υποβάλουν οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.

Επιπρόσθετα μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Τα αιτήματα δύνανται να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ ως την 20ή Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ.