«Δεν υπάρχουν απαισιόδοξοι. Υπάρχουν μόνο ρεαλιστές και ψεύτες»

«Δεν υπάρχουν απαισιόδοξοι. Υπάρχουν μόνο ρεαλιστές και ψεύτες»

Πολ Βιριλό (1932-2018, Γάλλος στοχαστής)