Δήμος Οιχαλίας: Καμία άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια πανηγυριών

Δήμος Οιχαλίας: Καμία άδεια χρήσης κοινοχρήστων  χώρων για τη διενέργεια πανηγυριών

Λόγω του πένθους στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Οιχαλίας «για τον πρόσφατο και άδικο χαμό νέων συμπολιτών μας», όπως αναφέρεται σχετικά, αποφάσισε για το 2021 να μη χορηγηθεί σε κανέναν άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πλατειών κ.λπ. για τη διενέργεια πανηγυριών.

Αυτό αποφασίστηκε χθες σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας, αποτελουμένης από τη δήμαρχο Π. Γεωργακοπούλου και τους αντιδημάρχους κ.κ. Ντονά, Τράγο, Φίλο και Μακρυνιώτη, όπου συζητήθηκε ως μοναδικό θέμα η μη διενέργεια πανηγυριών στο Δήμο, με αφορμή την ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779 που δημοσιεύτηκε στο αριθ. 3117/16-7-2021 ΦΕΚ τεύχος Β’ και με την οποία πλέον επιτρέπονται τα πανηγύρια.